Jongerencollege van start gegaan

HET HOGELAND – Voor de zomervakantie is de gemeente Het Hogeland van start gegaan met een proef: het jongerencollege. Vijf jongeren van Het Hogeland College in Warffum zijn gekoppeld aan de leden van het college van burgemeester en wethouders.

Het college wil jongeren laten meepraten over de toekomst van Het Hogeland om van elkaar te leren. ‘We kunnen hun frisse blik op verschillende onderwerpen uitstekend gebruiken’,  vinden de burgemeester en de wethouders.

De jongeren en het college hebben een vorm uitgewerkt voor de samenwerking. De leerlingen gaan na hoe ze het best met het college kunnen samenwerken. Ze gaan op een of meer thema’s onderzoek doen. De uitkomsten worden diepgravend met het college besproken. Ook is het idee om jongeren uit te nodigen voor bijwonen van een raadsvergadering en een aantal collegevergaderingen. Daarnaast kunnen de jongeren een keer mee naar afspraken.

Het Hogeland College laat weten dat de leerlingen druk bezig met het uitwerken van een onderzoeksopdracht/onderzoeksvraag.  De leerling schrijft hierbij een plan van aanpak dat aan het college van B&W wordt gepresenteerd. Daarna wordt er onderzoek gedaan en gaan de leerlingen in de vorm van een beleidsnotitie, adviesrapport of presentatie met adviezen verslag uitbrengen aan het college. Er wordt gericht gewerkt aan een eindproduct dat aan het college wordt voorgelegd.

De proef loopt door tot de verkiezingen in maart volgend jaar. Als de proef wordt vervolgd, krijgen andere jongeren de kans krijgen om mee te doen. Het maakt dan niet uit op welke school de jongeren zitten. Ze moeten wel in de gemeente Het Hogeland wonen.

De leden van het college gaan binnenkort naar de school om te spreken met de leerlingen en hun docent.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !