College neemt kennis van huisvesting statushouders

HET HOGELAND – Het college van B&W heeft kennis genomen van de realisatie van de taakstelling van de huisvesting van statushouders over de eerste helft van 2021 en van de vooruitblik op de tweede helft van 2021. De raad wordt met een memo geïnformeerd.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht een aantal statushouders een woning te bieden. Het Rijk bepaalt dat aantal voor elke gemeente. Het is gelukt om voor 41 personen een woning te vinden. Voor 13 personen hebben is dat nog niet gelukt. Dat komt door de coronacrisis, de versterkingsoperatie en de schaarste op de woningmarkt. Zo is de gemeente onder meer afhankelijk van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en het aanbod van de woningcorporaties.

De provincie verwijt de gemeente daarom niet dat de taakstelling niet is gehaald. Voor de overgebleven 13 statushouders gaat de gemeente in de tweede helft van 2021 op zoek naar een woning. In de tweede helft van 2021 moet de gemeente Het Hogeland voor in totaal 43 statushouders een woning vinden.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !