Lokaal plan voor de versterking in Het Hogeland zorgt voor meer richting en duidelijkheid

HET HOGELAND – De gemeenteraad van Het Hogeland heeft op woensdag 13 oktober het Lokaal Plan van Aanpak Versterking vastgesteld. Dit plan is opgesteld door de Lokale Stuurgroep Versterking Het Hogeland. Die bestaat uit een bestuurlijke vertegenwoordiging van Nationaal Coördinator Groningen (NCG), de corporaties Wierden en Borgen, De Delthe, Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW), Woongroep Marenland, Woonzorg Nederland en gemeente Het Hogeland.

Dit plan is een opdracht aan NCG en geeft inzicht in de omvang van de versterkingsopgave, welke capaciteit NCG voor Het Hogeland beschikbaar heeft en de volgorde waarop die beschikbare capaciteit moet worden ingezet. Voor de jaren 2021 en 2022 krijgt NCG onder andere de opdracht om hun capaciteit in te zetten voor de woningen met een verhoogd risicoprofiel en licht verhoogd risicoprofiel. En om de tot op heden opgedane achterstanden in te lopen.

‘Onze inzet moet zichtbaar worden’

“De versterking is nog niet zo voorspoedig en zichtbaar als we vorig jaar hadden verwacht. We hebben echter niet stilgezeten en de betrokken partijen hebben zich gezamenlijk ingezet voor een beter perspectief voor de Hogelandsters. In het restant van 2021 en in 2022 moet deze inzet zichtbaarder worden en leiden tot veilige woningen voor onze inwoners.” aldus Kristel Rutgers, wethouder voor onder meer het gaswinningsdossier. “Zo blijven we in 2021 en in 2022 de versnellingsmaatregelen stimuleren. Met hetzelfde doel voor ogen; dat we eindelijk overgaan tot uitvoering zodat onze inwoners zo snel mogelijk veilig wonen. Alleen op deze manier komt ons eindbeeld dichterbij: een veilig en vitaal Het Hogeland in 2030.”

Hoe verder?

Het Lokaal plan van Aanpak is vanaf 14 oktober voor alle inwoners beschikbaar via de website van gemeente Het Hogeland. Adressen die voor het eerst in de versterkingsopgave zijn opgenomen, ontvangen hierover een brief van de gemeente.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !