Subsidieregeling moet uitstraling kerkenpaden Warffum verbeteren

HET HOGELAND – Het college van B&W heeft een subsidieregeling vastgesteld voor erfafscheidingen langs de kerkenpaden in het beschermd dorpsgezicht van Warffum. De regeling maakt onderdeel uit van een project om de uitstraling en beleving van de kerkenpaden te verbeteren. Dit was de wens van inwoners van Warffum en de gemeente heeft dit samen met het dorp opgepakt.

De kerkenpaden vormen een bijzonder en karakteristiek element op de wierde van Warffum. Veel kerkenpaden zijn in de loop der jaren verdwenen. In Warffum zijn drie kerkenpaden behouden gebleven die er al eeuwen liggen: Noorderkerkpad, Zuiderkerkpad en Oosterkerkpad. De eerste kerk op de wierde werd rond de twaalfde eeuw gebouwd.

Veel erfafscheidingen dragen momenteel niet bij aan de uitstraling van de kerkenpaden. Er zijn te veel hoge schuttingen en dichte overhangende begroeiing die over de smalle paden heen hangt. Dit is vooral het geval in het Noorder- en Zuiderkerkpad. Het Oosterkerkpad is iets breder.

Een werkgroep van bewoners heeft samen met de gemeente een brochure opgesteld met voorbeelden van erfafscheidingen die wenselijk zijn. Daarbij kregen ze steun van Landschapsbeheer Groningen. De gemeente ondersteunt het initiatief met de subsidieregeling. Daarmee worden Warffumers gestimuleerd de erfafscheiding aan te passen.

De gemeente levert een financiële bijdrage – 50 procent van de kosten voor materiaal en plaatsing – als bewoners hun erfafscheiding in lijn met de voorbeelden uit de brochure vernieuwen of verbeteren. Uitgangspunt is dat de uitstraling van de kerkenpaden in Warffum wordt bevorderd. Per adres kan maximaal 1.500 euro subsidie worden aangevraagd. De gemeente heeft voor het project 20.000 euro beschikbaar. De regeling heeft een looptijd van drie jaar.

Eltjo Dijkhuis: “Afgelopen september hebben we de brochure en de subsidieregeling in ontwerp gepresenteerd aan de bewoners uit Warffum. De eerste reacties waren bijzonder positief. Deze financiële tegemoetkoming is nieuw voor de gemeente. Wij hopen dat veel inwoners er gebruik van maken. Op diezelfde dag, 18 september, was er ook een opruimactie waar bewoners hielpen om de kerkenpaden weer mooi te maken. Het project is een goed voorbeeld van bewonersparticipatie. Dit is in lijn met de Omgevingswet die naar verwachting in 2022 wordt ingevoerd.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !