Groen licht van Toukomst voor Kansen voor Kinderen Groningen

GRONINGEN – Het programma Kansen voor Kinderen is door Nationaal Programma Groningen gekozen als één van de toukomstprojecten. Het programma is een samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Met een innovatieve aanpak gaat Kansen voor Kinderen Groningen de komende jaren armoede terugdringen met gezinnen in de hele provincie.

In Groningen wonen naar verhouding meer mensen met een laag inkomen dan in de rest van  Nederland (Sociaal Planbureau Groningen, 2019). Om kinderen die opgroeien in armoede meer kansen te bieden gaat Kansen voor Kinderen met 500 Groningse gezinnen werken aan hun toekomstperspectief.

Het programma sluit aan bij wat gezinnen nodig hebben om structureel uit de (dreigende) armoede te komen. De ondersteuning is gebaseerd op bewezen effectieve interventies zoals de Doorbraakmethode®. Uiteindelijk is het doel om de maatschappelijke participatie te vergroten en de gezinnen waar mogelijk via scholing en betaald werk financieel onafhankelijk te laten worden.

Onacceptabel dat kinderen in armoede opgroeien

Geerte Boven, programmamanager Kansen voor Kinderen Groningen, heeft een helder doel. “Het is onacceptabel dat er zoveel kinderen in onze provincie in armoede opgroeien. Daarom willen we gezinnen ondersteunen om structureel uit armoede te komen. In onze aanpak is het gezin leidend. Met de inzet van een buddy met ervaring met armoede willen we de gezinnen weer regie geven over hun toekomst. Met maatwerkoplossingen maken we weg daarvoor vrij.”

5 miljoen euro voor Kansen voor Kinderen

Toukomst (Nationaal Programma Groningen) stelt een bedrag van maar liefst 5 miljoen euro beschikbaar voor Kansen voor Kinderen Groningen. De helft van het totale bedrag waarmee het programma aan de slag gaat om met Groningse gezinnen in armoede het verschil te maken. Kansen voor Kinderen, bestaande uit vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke partners, overheden en financiers, hoopt gezinnen hiermee te ondersteunen naar een beter toekomstperspectief.

Directeur-bestuurder van CMO STAMM Yvonne Turenhout is trots op het Kansen voor Kinderen programma. “Het is geweldig dat zoveel partners de krachten bundelen om echt een verschil te maken voor gezinnen die het moeilijk hebben. Iedere betrokkene mag trots zijn om bij te dragen aan een betere toekomst voor heel veel Groningse kinderen.”

Partners

Het programma Kansen voor Kinderen Groningen is een samenwerking van Kledingbank Maxima, de Tinten groep, Computernet Groningen, Biblionet Groningen, Groningse gemeenten, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Stichting Leergeld, Solidair Groningen/Drenthe, Protestantse Kerk Nederland classis Groningen-Drenthe, Sterk uit Armoede, Moedige Dialoog Groningen, Vakantiebank Groningen en Voedselbank Groningen, Sociaal Planbureau Groningen en CMO STAMM.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !