Onderzoek naar woningbouwmogelijkheden Wehe-den Hoorn

WEHE-DEN HOORN – De Werkgroep Wehe gaat verder onderzoek doen naar nieuwe woonmogelijkheden in het dorp. Dat geldt voor locatie van de Ster en het HHC-gebouw. Ook de mogelijkheden van een combinatie school, Kultuurhoes en wonen in het HHC worden verder bekeken. Dit zijn in grote lijnen de uitkomsten van het tweede gesprek van de werkgroep op 12 oktober.

Een woningmarktconsulent gaat samen met een lokale makelaar onderzoeken wat op dit moment de vraag naar woningen in het dorp is. Zo moet duidelijk worden welk types woningen in Wehe-den Hoorn aangeboden kunnen worden. De werkgroep heeft een voorkeur  voor koopwoningen, huurwoningen en vrije kavels. Het onderzoek van de makelaar moet duidelijk maken of dit aanbod ook past bij de vraag.

School, cultuur en wonen

Vanuit het programma Toukomst van het Nationaal Programma Groningen kan ook een Kultuurhoes worden opgezet. Daarin kunnen jong en oud terecht voor vrijetijdsbesteding, ontmoeting en leren. Voor muziek- en theaterlessen bijvoorbeeld. En teken- en schilderlessen of fotografie- en computercursussen. Een Kultuurhoes heeft ook repetitieruimtes en ruimte voor verenigingen. Omdat Kulthuurhoezen in leegstaande panden worden ontwikkeld, gaat het Kultuurhoes samen met Hoogholtje bekijken of het HHC-gebouw daarvoor gebruikt kan worden. Een projectontwikkelaar gaat kijken of er een combinatie mogelijk is van school, cultuur en woningen in het HHC-gebouw. De werkgroep vindt het belangrijk dat een eventueel Kultuurhoes het aanbod van cultureel centrum ’t Marnehoes aanvult.

Open dag

Op 9 november is er een volgend gesprek. Daar wordt de woningbehoefte in Wehe en de haalbaarheid van een gecombineerde invulling van het HHC-gebouw bekeken. Dan worden ook de plannen voor leefbaarheid beoordeeld. Verder wordt bekeken of en welke extra activiteiten nodig zijn die aanvullend zijn op de drie belangrijkste zaken: het kunstcentrum De Ploeg, de Ster en het HHC-gebouw. Daarna organiseert de werkgroep een open dag. Daar worden de voorstellen aan de inwoners gepresenteerd. Daarna moeten de woonwensen voor het dorp duidelijk worden. Ook moet helder worden of de combinatie school, cultuur en wonen in het HHC-gebouw haalbaar is en welke leefbaarheidsinitiatieven kunnen worden uitgewerkt. Het Kunstcentrum De Ploeg concentreert zich in eerste instantie op de realisatie van het gebouw. Later wordt de samenwerking met het dorp en de directe omgeving van Wehe-den Hoorn verder uitgewerkt.

Proef

De samenwerking van de Werkgroep Wehe is een proef in het kader van de Omgevingswet. De Omgevingswet biedt meer ruimte voor ideeën van initiatiefnemers. Daarin wegen de belangen van betrokkenen nadrukkelijk mee. In Wehe-den Hoorn zijn die betrokkenen verenigd in de Werkgroep Wehe. De rol van inwoners is nu nadrukkelijk anders. Inwoners hebben inbreng en zijn gelijkwaardige partners die meedenken, meepraten en meedoen. De werkgroep is de partij die voorstellen komt en ook zorgt voor de uitvoering daarvan.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !