Kapvergunning verleend in verband met plannen Boogplein Winsum

WINSUM – Het college van B&W heeft op 17 november een vergunning verleend voor het kappen, rooien en verplaatsen van een aantal bomen in verband met het bestemmingsplan voor het Boogplein in Winsum. Drie knotlindes krijgen een nieuwe plek verderop langs het Winsumerdiep. De kapvergunning is aangevraagd en verleend om verdere vertraging van het project te voorkomen.

De gemeente Het Hogeland wacht overigens met het uitvoeren van alle werkzaamheden totdat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure. De bomen worden nu nog niet gekapt of verplaatst. De voorbereidende werkzaamheden, zoals het aanvragen van vergunningen, gaan echter wel door.

“De voorbereidingen zijn in volle gang. Dit is nodig om verdere vertraging in de uitvoering van het project zoveel mogelijk te voorkomen of  te beperken. De procedures rondom de benodigde vergunningen nemen namelijk enkele weken tijd in beslag. Als de Raad van State het bestemmingsplan goedkeurt, wil de gemeente zo snel mogelijk daarna aan de slag kunnen met de uitvoering. Daarvoor moeten de vergunningprocedures afgerond zijn,” zo zegt het gemeentebestuur.

Zowel inwoners als gemeente Het Hogeland willen drie oude knotlindes graag behouden, zo stelt het gemeentebestuur: “Deze krijgen een plek verderop langs het Winsumerdiep. De gemeente wil dat de verplaatsing heel zorgvuldig en verantwoord gebeurt. Om dit te garanderen is een aantal voorwaarden verbonden aan deze kapvergunning, specifiek met betrekking tot de verplaatsing van de knotlindes. Zo mag de verplaatsing alleen in de maanden november en december gebeuren, is er vijf jaar nazorg en is er een herplantgarantie in de vergunning opgenomen,” Voor alle bomen geldt dat de gemeente ze pas verplaatst of kapt en rooit nadat de juridische procedure rond het bestemmingsplan is afgerond en in het voordeel van de gemeente is besloten.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !