Gemeentebestuur zoekt burgers om mee te denken 

HET HOGELAND – De gemeente Het Hogeland gaat de komende maanden samen met inwoners aan de slag met het thema ‘nabijheid’. Dit is een vervolg op het inwonersonderzoek over service en informatievoorziening in april 2021.

De gemeente betrekt hierbij honderd inwoners die in deze enquête hebben aangegeven mee te willen denken over het thema. Zij zijn uitgenodigd om naar Platform Stem van ons Hogeland, www.stemvanonshogeland.nl, te komen. Maar iedereen die hierover wil meedenken en stemmen is hier van harte welkom.

De centrale vraag aan Hogelandsters is: hoe kunnen wij als gemeente dichtbij zijn? Welke  ideeën hebben zij hierover? Deze ideeën kunnen zij vanaf 25 november tot en met 30 december 2021 delen via stemvanonshogeland.nl. Daarna worden alle binnengekomen ideeën beoordeeld op haalbaarheid. Vervolgens kunnen inwoners vanaf begin februari stemmen op de haalbare ideeën. De vijf haalbare ideeën met de meeste stemmen worden in 2022 uitgevoerd. “Zo werkt de gemeente verder aan een betere service, aansluitend op de behoeften en wensen van Hogelandsters,” aldus het gemeentebestuur.

Proef met ontmoetingspunt in bibliotheek Bedum

Via stemvanonshogeland.nl kunnen inwoners ook hun mening geven over extra gemeentelijke ontmoetingspunten in Het Hogeland. Burgemeester Henk Jan Bolding: “Uit de enquête in het voorjaar bleek dat vooral in Bedum de behoefte aan een gemeentelijk ontmoetingspunt groot is. Daarom start de gemeente hier een proef om te onderzoeken waarvoor inwoners graag langskomen.”

Inwoners kunnen vanaf 1 december 2021 tot en met 23 februari 2022 iedere woensdagmiddag terecht op het gemeentelijke ontmoetingspunt in de bibliotheek in Bedum. Voor het stellen van algemene vragen of het doorgeven van een klacht of melding. Voor het aanvragen of ophalen van burgerzakenproducten zoals paspoorten of rijbewijzen zijn inwoners op afspraak welkom in de gemeentehuizen van Winsum en Uithuizen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !