College geeft ruimte voor seniorenhofje in Warffum

WARFFUM – Het gemeentebestuur reserveert een stuk grond aan de Westervalge in Warffum voor een zorghofje voor senioren. De initiatiefnemers krijgen twee jaar de tijd om het project te ontwikkelen.

Een aantal organisaties en verenigingen in Warffum heeft het plan om 16 zelfstandige woon-zorgeenheden voor senioren te ontwikkelen aan de Westervalge 5 in Warffum. Dit zorghofje is bedacht op de locatie van de Jansenius de Vries school. Deze school gaat verhuizen naar De Laan-Zuid vanwege de versterkingsoperatie. Het terrein aan de Westervalge komt dan eind 2022 beschikbaar.

Het college van B&W heeft besloten deze locatie 2 jaar vrij te houden om de initiatiefnemers van het zorghofje de kans te geven hun plannen uit te werken. De initiatiefnemers zijn de vereniging Dorpsbelangen, Werkgroep Warffum, de Stichting GoudOud in Warffum en Dorpscoöperatie GoudOud en Leven in Warffum e.o. De initiatiefnemers hebben een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een aantal locaties in Warffum. Volgens het college is het terrein aan de Westervalge 5 de meest geschikte locatie om verder te onderzoeken.

Met deze toezegging wijkt het college af van het beleid over de openbare verkoop van gemeentelijke panden. Omdat het college het plan van een dusdanig hoog maatschappelijk belang vindt, geeft het de initiatiefnemers twee jaar de tijd om het voorstel van een woonzorghofje verder uit te werken. Het college stelt voorwaarden aan de ruimtelijke ordening. Het plan moet ruimtelijk, functioneel en milieukundig inpasbaar zijn. Ook zal de stichting een financieel haalbare exploitatie moeten kunnen overleggen./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !