College koerst op meer diverser personeelsbestand

HET HOGELAND – Het gemeentebestuur  wil het ‘Charter Diversiteit’ ondertekenen. Dat is een intentieverklaring op Europees initiatief die laat zien dat een bedrijf of instelling zich actief inzet voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Het Charter Diversiteit is onderdeel van een Europees netwerk van charters in 24 landen.

Bedrijven en organisaties die het document tekenen, zien diversiteit en inclusie als meerwaarde voor hun bedrijf. Met de ondertekening wil het gemeentebestuur zijn ambitie bevestigen om het eigen personeelsbestand jonger en diverser te maken. Het Hogeland wil toe naar een evenwichtiger leeftijdsopbouw en zet in op actief werven van jonge medewerkers, zonder daarbij te discrimineren op leeftijd.

“De gemeente wil iedereen gelijkwaardige kansen bieden te komen werken, ongeacht geslacht, leeftijd, etnische achtergrond, beperking of geaardheid,”zo stelt het college van b. en w.  Als de maatregelen rond corona het toelaten, wordt de verklaring op 10 februari ondertekend. Dat gebeurt waarschijnlijk in Hilversum. Na ondertekening gaat de gemeente aan de slag met een plan van aanpak. Dat wordt met de ondernemingsraad afgestemd. Het plan moet over een half jaar klaar zijn. Burgemeester Henk Jan Bolding: “Het is belangrijk dat we als gemeente het goede voorbeeld geven als het gaat om diversiteit en ruimte voor iedereen.“ /Webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !