College wil woningbouw op voormalige kwekerij Eenrum mogelijk maken

EENRUM – Het college van b. en w. heeft besloten het voorontwerp bestemmingsplan De Kleine Plantage Eenrum zes weken ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om op het terrein van de kwekerij De Kleine Plantage aan de Handerweg in Eenrum de bouw van negen woningen te realiseren en een bedrijfswoning te transformeren naar een woning.

Het initiatief is tot stand gekomen vanuit Stichting Vormen van Wonen en voorziet in de vraag naar woningen in Het Hogeland. De woningen zijn bedoeld voor verschillende doelgroepen op één locatie: jongeren, ouderen, alleenstaanden, samenwonenden, werkenden en nietwerkenden. Goed nabuurschap staat hierbij centraal. Er is aandacht voor de uitstraling van het woonerf.

De kenmerkende sfeer van de huidige kwekerij wordt in de nieuwe plannen behouden en versterkt. De woningen worden als één woongemeenschap met elkaar verbonden en omgeven door een grote tuin met hagen en verschillende bomen.

Door het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen kunnen onder andere omwonenden reageren op de voornemens. Het voorontwerp wordt in januari 2022 ter inzage gelegd. Wethouder Eltjo Dijkhuis is verheugd over de plannen: “Naast aandacht voor woningbouw in de grote kernen van Het Hogeland ben ik blij dat wij ook kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van woningen in de kleinere kernen. Dat dit initiatief van inwoners tot zulke mooie plannen leidt, juichen we als gemeente toe. De woningen zijn bedoeld voor een brede doelgroep. Deze insteek sluit goed aan bij onze ambities en we faciliteren graag daar waar we dat kunnen.”/Webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !