Gemeentebestuur doet lege scholen in de verkoop

HET HOGELAND – Het gemeentebestuur gaat leegstaande scholen verkopen. Het gaat om de voormalige basisscholen De Solte Campe in Zoutkamp, De Akkerwinde in Ulrum, de Regenboog in Leens en Roodschoul in Roodeschool. Ook gaat het voormalige Verenigingsgebouw aan de Burgemeester Harteveltstraat in Ulrum in de verkoop.

Lokale makelaars zullen de panden aanbieden. De verkoop wordt zo snel mogelijk opgestart. Naar verwachting komen de panden in de eerste helft van 2022 op Funda. De verkoop maakt deel uit van het beleid om in de toekomst onderhoudskosten te besparen en overbodig vastgoed af te stoten. In 2020 is een lijst opgesteld met af te stoten vastgoed en locaties. Op deze lijst staat ook een aantal schoollocaties. Deze zijn leeg komen te staan doordat scholen zijn samengevoegd of dat er nieuwbouw heeft plaats gevonden.

De gemeente toetst bij de verkoop van de scholen niet alleen op de hoogte van het bod maar houdt ook rekening met de ingediende plannen voor herbestemming. De kwaliteit van het ingediende plan weegt dus mee. Met de verkoop van de vijf locaties wordt een stap gezet op het gebied van de taakstelling rond vastgoed, een bezuiniging . De vaste lasten voor deze panden komen te vervallen, er hoeft geen onderhoud meer uitgevoerd te worden en de boekwaarden drukken niet meer op de financiële positie van de gemeente./Webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !