Provincie geeft groen licht voor bouw waterstoffabriek in Eemshaven

EEMSHAVEN – RWE mag in de Eemshaven aan de Synergieweg 1-8 een waterstoffabriek gaan bouwen. De provincie Groningen heeft daarvoor vorige week een vergunning verstrekt. De fabriek van RWE is voor zover nu bekend de grootste die in Nederland vergund is.

De laatste jaren zijn de plannen voor een Nederlandse waterstofindustrie snel concreet aan het worden. De regering maakte vorig jaar bekend tot 2030 de bouw van tientallen grote elektrolysers, te willen bevorderen. Groene waterstof, gemaakt met water en veel elektriciteit wordt gezien als een van de belangrijkste vervangers van fossiele brandstoffen, met name in de sectoren industrie en transport. Groene waterstof wordt nu nog nauwelijks geproduceerd omdat het duur is. Er worden steeds meer door de regering en ook de EU subsidieprogramma’s in elkaar gezet en veel bedrijven hebben aangekondigd in deze sector te willen instappen, met name multinationals als RWE, Nobian (een afsplitsing van Nouryon), Shell en BP. Eerder kreeg het energieconcern VoltH2 toestemming om in Vlissingen en Terneuzen twee elektrolysers te bouwen met ieder een capaciteit van 25 megawatt.

RWE: “Waterstof belangrijk voor ons energiebedrijf, de industrie en op termijn ook voor onze gascentrales”

Hoewel een aantal provinciebesturen de afgelopen maanden vergunningen hebben afgegeven, is de waterstoffabriek van RWE de grootste met een capaciteit van 50 megawatt. Volgens het plan van RWE  wordt het eindproduct geleverd aan de methanolfabriek van BioMCN en de waterstofperoxidefabriek van Evonik. Beide gevestigd in het chemiepark van Delfzijl.  Een woordvoerder van RWE laat in de media weten: “Wij zien waterstof als belangrijk voor ons energiebedrijf, voor de industrie en op termijn ook voor onze gascentrales.”

De benodigde elektriciteit voor de fabriek komt van het eigen windmolenpark van REW. Het windpark Westereems heeft 54 molens in de Eemshaven. Op dit moment is de capaciteit van dit windpark voldoende voor de stroomvoorziening van 150 duizend huishoudens. Deze stroom zal in de toekomst geheel worden gebruikt voor de elektrolyse. Nu wordt waterstof, dat veel industriële toepassingen heeft, vooral gemaakt uit aardgas. Groene waterstof wordt gemaakt in een elektrolyser door met stroom water H2O te splitsen in waterstof en zuurstof. Die elektriciteit moet dan wel van een groene bron komen en daarvoor gebruikt RWE het eigen windmolenpark in de Eemshaven.

De verlening van de omgevingsvergunning door de provincie past in het streven om het noorden, en specifiek de Eemshaven, een Europese centrum te maken voor de productie van waterstof. De groene variant van het gas is interessant vanwege het streven de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk te verminderen. RWE moet in 2030 de huidige kolencentrale sluiten. Hierover loopt een internationale arbitrageprocedure omdat het concern de vergoeding van 1,4 miljard voor het braakleggen te laag vindt.

Tegen de omgevingsvergunning verleend in het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) zijn, zo zegt het provinciebestuur in het officieel mededelingenblad, geen zienswijzen ingediend. De vergunning, eigenlijk een milieuvergunning,  ligt zes weken ter inzage in het Provinciehuis en het gemeentehuis van Het Hogeland. Gedurende die tijd kan men er alsnog bezwaar tegen maken. “Voor de fabriek moet nog wel een bouwvergunning worden verstrekt, maar met de nu verleende milieuvergunning lijkt de belangrijkste hobbel genomen voor een definitief investeringsbesluit,” zo stelt de specialistische website Industrielinqs.

Berto Merx

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.