Een ernstige kritiek op de voorlichters

Ach, moest ik vorige week donderdag vroeg in de middag in Uithuizen wezen. Een mens, ik ben vooral en voornamelijk een coronarisicogroeper, heeft prikjes of testjes in de oude school aldaar nu eenmalig nodig. En van nature vrolijk en aardig van inborst bedacht ik: ik ga naar de Ommelander, om de Heren (de Courant is daar nog steeds een Meneer, hoor) een hart onder de riem te steken. Ik kocht nog een flesje bubbeltjes wijn en plastic champagneglazen om te toasten.

Ja, het is feest. Een historische dag. De officiële mededelingen van onze aller geliefde gemeente Het Hogeland zijn weer terug bij onze oude en vertrouwde en welbeminde Ommelander Courant. Het is weer genieten, van de aanvragen van de vergunningen voor het planten of kappen van velerlei bomen en struiken, het optrekken van bouwsels, aanbouwsels van allerlei aard, en autohinderlijkemaatregelen en waar de afvalbakken staan voor afgeleefde kerstbomen, en een regeling voor dienstverlening in Bedum en veel ideeën die wij allen hebben aangedragen voor iets wat me nog niet geheel duidelijk is en inwoners die vertrokken zijn zonder dat ons gemeentebestuur te berichten.

Ik begaf me dus ter Stationsplein 2 alwaar een allercharmantse, vrindelijke, innemende mevrouw mij moest teleurstellen. De Heren Redacteuren waren met lunchpauze. Parbleu, dit moet je respecteren en toch betreuren want ik had hen ook graag willen wijzen op een voor hun courant weldegelijk nogal geschikte columnist met beschaving, veel vrije tijd en gevoel voor welvoeglijkheid. Netwerken heet dat, een moeilijk woord voor vriendjes, kennisjes, je vrouw en desnoods jezelf ergens binnen masseren. Daar waren die bubbeltjes voor…….

Over die gemeente-mededelingen toch nog even een ultra-kritisch kritieke beukennootje kraken. Ons aller communicatie-mensen ter gemeentehuis lijden aan die rare gewoonte om het lidwoord ‘de’ weg te laten. Onze gemeente heet bij wet ‘Het Hogeland’, dat is de eigennaam van een zaak, ding, of wat dan ook. En als je het er over hebt, dan is het:  ‘De gemeente Het Hogeland etc….’ met het lidwoord ‘de’ dat het taalkundig geslacht (mannelijk of vrouwelijk en niet onzijdig) van het zelfstandig naamwoord een beetje aanduidt en niet: ‘Gemeente Het Hogeland etc…’ want dat laat in het midden of ‘gemeente’ grammaticaal onzijdig (het) of mogelijk mnl. of vrl. is omdat je dat eigenlijk al had moeten weten. Of zijn er onder ons aller communicatie-m/v’s  lieden stiekem bezig de mannelijke grammaticale distinctie weg te werken, wat ernstige gevolgen heeft voor het voortbestaan van de twee syntactisch herkenbare geslachten, het de-geslacht en het het-geslacht wat verdere consequenties heeft voor hun correlatie met bijvoorbeeld het bijvoeglijk naamwoord. En dat is een morfologische kwestie en niet een semantische. U wordt scherp in de gaten gehouden, vanaf nu. Dus.

Tijl Uilenspieghel

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !