Minister Staghouwer moet binnen drie weken bedrijfsadressen vrijgeven

DEN HAAG – De net aangetreden minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit(LNV) krijgt van de Raad van State drie weken de tijd om alsnog duizenden bedrijfsadresgegevens vrij te geven van vooral veehouderijen die eerder PAS-meldingen deden. Doet de minister dat niet, dan verbeurt hij in één keer een dwangsom van 36.000 euro en daarna nog dwangsommen per niet openbaar gemaakt adres, tot een maximum van 36.000 euro.

De hoogste bestuursrechter heeft vandaag in hoger beroep de strenge uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland over. Die oordeelde eerder al dat de LNV-minister zich niet mocht beperken tot het alleen vrij geven van de zogenoemde coördinatiepunten van de stikstof-emissiebronnen en ook de makkelijker herleidbare adresgegevens moest toevoegen. Bedrijven, en vooral veehouderijen, zijn daar fel tegen gekant. Zij vrezen dat dierenactivisten hun bedrijven veel makkelijker kunnen vinden en vinden het aantasting van hun privacy. De uitspraak betekent een overwinning voor milieuorganisatie MOB (Mobilisation for the Environment). Het gaat de MOB vooral om adressen van veehouders.

Vorig jaar januari droeg de Raad van State de minister al op om alle locatiegegevens en adressen vrij te geven van 3.500 bedrijven die tot van 2015 tot en met eind mei 2019 een zogenoemde PAS (Programmatisch Aanpak Stikstof)-melding hebben gedaan. Met een PAS-melding konden bedrijven waaronder veel veehouderijen, ‘stikstofneutraal’ uitbreiden. Eind mei 2019 haalde de Raad een streep door de PAS-regeling, waardoor veehouderijen nu weer zelf een stikstofonderzoek moeten doen als ze willen uitbreiden of verplaatsen.

Hoewel het PAS-systeem niet meer bestaat, wil MOB alsnog in kaart brengen waar al die bedrijven die een PAS-melding deden precies zitten. Met die gegevens wil de milieuorganisatie erachter komen hoeveel stikstof die bedrijven produceren. Landbouwlobby LTO is fel gekant tegen het vrijgeven van de adressen van de boeren wegens de aantasting van hun privacy. De veehouders vrezen verder dat het voor dierenactivisten dan heel makkelijk wordt om hun boerderijen te vinden. Minister Staghouwer zal nu toch overstag moeten gaan./Webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !