D66 wil duidelijkheid over nieuwe aanvragen subsidieregeling aardbevingsgebied

GRONINGEN – De Provinciale Statenfractie van D66 wil weten wanneer inwoners uit het aardbevingsgebied die de subsidie voor woningverbetering en -verduurzaming onlangs misliepen, alsnog een aanvraag kunnen indienen. Wat de democraten betreft moet de onzekerheid die hierover nu leeft onder bewoners worden weggenomen. Daarom stelt de fractie schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

Vorige week heeft de staatssecretaris van Mijnbouw aangekondigd het budget voor de subsidieregeling zodanig te verhogen dat iedereen die daar recht op heeft een aanvraag kan doen. Statenlid Peter Gerrits: ‘’Uiteraard zijn we daar blij mee en was dat wat ons betreft ook de enige juiste beslissing. Wel vraagt D66 om duidelijkheid over wanneer en op welke manier mensen die nu buiten de boot vielen een nieuwe aanvraag kunnen doen. Deze inwoners willen namelijk graag weten waar ze aan toe zijn.’’ Daarbij moet ook worden gekeken of het nodig is meerdere aanvraagmomenten te organiseren, bijvoorbeeld zodat aannemers in de regio het werk beter kunnen verdelen en plannen.

Uit recente berichtgeving blijkt dat de aanvraag van de subsidie twee weken geleden niet geheel is verlopen zoals vooraf door uitvoeringsorganisatie SNN werd aangekondigd. ‘’Het is goed als daarover helderheid komt. Wat ons betreft wordt de werkwijze onafhankelijk beoordeeld, zodat hieruit lessen kunnen worden getrokken voor de toekomst,’’ aldus Gerrits.

De vragen van D66 op een rijtje

▪ Wordt de werkwijze zoals deze op 10 januari is gehanteerd door SNN onafhankelijk beoordeeld, en zo ja, wanneer zijn hiervan de resultaten beschikbaar?

▪ Wordt, op basis van deze beoordeling, een aangepaste werkwijze opgesteld (zowel via het internet als via de gemeentehuizen), en zo ja, wanneer is deze beschikbaar?

▪ Worden de Groningers geïnformeerd wanneer en hoe men de aanvraag voor de subsidie ‘Verbetering en Verduurzaming Groningen’ kan doen, en zo ja, wanneer denkt u dat deze communicatie gaat plaatsvinden (wij horen hierover uit onze omgeving veel vragen)?

▪ Tenslotte, is het nodig om de verstrekking van subsidies in tranches te laten verlopen(bijvoorbeeld om het werk in de regio in de tijd te spreiden) of denkt u dat de aanvraag in éénkeer kan plaatsvinden?

De beantwoording van de schriftelijke vragen wordt binnen enkele weken verwacht.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.