In Groningen forse daling van WW-uitkeringen in tweede coronajaar

HET HOGELAND – Het aantal WW-uitkering in de gemeente Het Hogeland steeg in december van 323 naar 451. Een jaar eerder waren er dat 655. Het beeld van Het Hogeland sluit aan bij de ontwikkeling van de rest van Nederland. De coronacrisis had vooral tijdens de eerste coronagolf veel invloed op de arbeidsmarkt. Daardoor stegen de WW-uitkeringen in 2020. In 2021 daalde de WW juist sterk en kwam lager uit dan voor de crisis. In december 2021 was de WW in Groningen een derde lager dan een jaar eerder, zo meldt het UVW.

Eind december telde Groningen 6.211 WW-uitkeringen. Dat is 2,0% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in december toe met 496 uitkeringen (8,7%) ten opzichte van vorige maand. Het is gebruikelijk dat het aantal WW-uitkeringen stijgt in december. Dit heeft te maken met de afnemende werkgelegenheid in seizoengevoelige sectoren. Zo nam de WW in Groningen met name toe vanuit de uitzendsector, horeca en bouw. Eind december 2021 was het aantal WW-uitkeringen in Groningen ruim lager dan een jaar eerder (-33,6%). Sinds driekwart jaar ligt de WW weer onder het niveau van eind 2019, vlak voor de uitbraak van de coronapandemie.

De afgelopen twee jaren had de coronacrisis veel invloed op de arbeidsmarkt. Vooral tijdens de eerste coronagolf (vanaf maart 2020) liep het aantal WW-uitkeringen flink op. Daarna daalde de WW, onder andere door de steunpakketten van het kabinet. Dit voorkwam veel ontslagen./Webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !