Gemeente en Regiegroep Hogeland West willen meters maken met plan voor Leens

LEENS – Onlangs zijn wethouders Eltjo Dijkhuis en Mariëtte de Visser in Leens in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van de Regiegroep Hogeland West (voorheen Regiegroep Leens) over het Centrumplan Leens.

Het werkbezoek van ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers van gemeente Het Hogeland aan de Regiegroep vormde de aftrap van het proces om tot uitvoering te komen van de projecten binnen het ontwikkelingsplan voor het centrum van Leens.

Tijdens het werkbezoek werd stilgestaan bij dit feestelijke moment; nu de subsidiegelden van Nationaal Programma zijn toegekend en ook de gemeenteraad akkoord is, kunnen de partijen door naar de fase van concrete uitwerking en uitvoering van de projecten van het centrumplan. De regiegroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging, Dorpsbelangen en de Samenwerkende Verenigingen Leens (SVL), presenteerde hun verder uitgewerkte visie aan de gemeente en de deelnemers bespraken de verdere uitwerking van de plannen en hoe de subsidiegelden optimaal besteed kunnen worden voor een zo groot mogelijk positief effect op de regio.

Het centrumplan voor Leens is het eerste centrumplan dat ontwikkeld is in de nieuwe gemeente Het Hogeland. De overige centrumplannen waren al gestart door de voormalige gemeenten. Wethouder Eltjo Dijkhuis: “We merken een groot enthousiasme bij de leden van de Regiegroep om de handschoen die is toegeworpen niet alleen op te nemen, maar zelfs veel breder op te pakken dan alleen voor het Centrumplan voor Leens en omliggende regio. Dat juichen we alleen maar toe en we gaan bekijken wat er mogelijk is. Én we willen meters gaan maken met de uitwerking en uitvoering van het Centrumplan Leens.” De eerste stap hierin is het aantrekken van een projectleider. Daarvoor is de wervingsprocedure opgestart.

“De toekenning van de NPG gelden en het akkoord op de verdere ontwikkeling van het centrumplan is niet alleen voor Leens fantastisch nieuws maar ook voor de hele regio. Het unieke is dat het initiatief uit de regio zelf gekomen is. Vanaf het allereerste begin zijn de ondernemers van Leens en omliggende regio betrokken geweest bij de totstandkoming. Dat zie je ook terug in de forse investeringen die de Aldi en de Jumbo Degenhart op De Marren vooruitlopend op de verdere ontwikkelingen al hebben gemaakt. We zijn erg trots op ons gebied en waarderen het vertrouwen en de middelen die de gemeente en Nationaal Programma Groningen ons hebben gegeven om samen aan de versterking en verbetering van de leefbaarheid in onze regio te werken”, aldus Herbert Schouten, woordvoerder van de Regiegroep Hogeland West.

Zowel de regiegroep als de gemeente gaan nu de volgende stappen zetten in de verdere uitvoering. De initiatieven die de werkgroep aan de wethouders heeft gepresenteerd bieden voldoende aanknopingspunten op weg naar de concrete uitvoering./Webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !