Raad aan zet bij bestemmingsplan voor Munster fase 2 en 3

WINSUM – Het college van Het Hogeland stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan voor Munster fase 2 en 3 in Winsum definitief vast te stellen. Hiermee start de volgende fase van de realisatie van de nieuwe woonwijk: het opstellen en vaststellen van het inrichtingsplan en de voorbereiding van de kaveluitgifte.

Na de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad zal dit worden bekendgemaakt en het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Belanghebbenden kunnen vervolgens gedurende zes weken beroep aantekenen bij de Raad van State. Hierna zal het bestemmingsplan in werking treden. Vanwege het succes van de kavelverkoop in Munster fase 1 en de druk op de woningmarkt in onze gemeente en in de hele regio Groningen, wil het college vaart maken met de ontwikkeling van fasen 2 en 3. Momenteel wordt door de gemeente gewerkt aan de uitwerking van het technisch ontwerp de voorbereiding van de kaveluitgifte. Na de vaststelling van het bestemmingsplan zal rond de zomer de particuliere kaveluitgifte van Munster fase 2 starten. Na de zomer vindt dan de aanbesteding van de openbare ruimte plaats. In het vierde kwartaal van dit jaar gaat het gebied bouwrijp maken van de grond van start.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.