Wijzigingsplan Onderdendam-Boterdiep Oostzijde 13 ter inzage

ONDERDENDAM  – Het gemeentebestuur  heeft besloten het ontwerp voor het wijzigingsplan Onderdendam- Boterdiep Oostzijde 13 zes weken ter inzage te leggen. In deze periode kunnen onder andere omwonenden een zienswijze indienen.

Voor de locatie Boterdiep Oostzijde 13 zijn er plannen om een kleinschalige zorgvoorziening op te zetten in de vorm van dagbesteding voor maximaal 8 cliënten. De dagbesteding zal bestaan uit onder andere het onderhoud van de gebouwen, houtbewerking en het beperkt houden van kleinvee zoals konijnen en kippen. De bestaande woning wordt hierbij in gebruik genomen door één van de werknemers van het bedrijf.

De woonfunctie blijft hiermee gehandhaafd. In de overige gebouwen en op het terrein zelf vinden de dagbestedingsactiviteiten plaats. Van ruimtelijke ingrepen is geen sprake. Er is slechts sprake van een functietoevoeging.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !