Opnieuw vogelgriep in de Gelderse vallei

BARNEVELD – In Barneveld is op een legbedrijf met 17.000  kippen vogelgriep H5 vastgesteld, het gaat hier waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Het betreft een bedrijf dat is gelegen in de 1- kilometerzone rondom de uitbraak in Terschuur waar gisteren vogelgriep was vastgesteld. Het bedrijf in Barneveld zou preventief worden geruimd, wat inmiddels is gebeurd. De ruiming is uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1 kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen vier  pluimveebedrijven waarvan er op drie pluimvee aanwezig is. Deze drie bedrijven worden uit voorzorg geruimd om verspreiding naar de omliggende bedrijven te voorkomen. De bedrijven liggen in een pluimveedicht gebied. Wanneer er niet preventief geruimd wordt, kan de besmetting zich in dit gebied snel naar omliggende bedrijven verspreiden. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Binnen de 3 kilometerzone liggen 19 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden gescreend voor onderzoek op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. Een aantal van de bedrijven in de 3 kilometerzone is al meegenomen in de bemonstering en monitoring na andere besmettingen in dat gebied .

In de 10 kilometerzone liggen nog 230 andere pluimveebedrijven; voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod. Een groot deel van deze bedrijven ligt in zones waar eerder een vervoersverbod voor is afgekondigd, na de besmettingen in Voorthuizen, Lunteren en Barneveld.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.