Forse kritiek oppositie bij installatie nieuwe wethouders

HET HOGELAND – De verkiezing  van het nieuwe college in de gemeente Het Hogeland ging gewoon door, er was woensdag een meerderheid in de gemeenteraad vóór. Voor de oppositie was het de gelegenheid om uiteraard de kritiek te spuien, tussen wantrouwen, en positief kritisch.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart namen GemeenteBelangen (8 zetels), als grote winnaar en de PvdA (4 zetels), het voortouw in het vormen van een coalitie en kwamen uit op samenwerking met GroenLinks (3) en VVD (1). Wat een meerderheid van 16 zetels oplevert in een gemeenteraad van 29. Het zal voor het CDA en ChristenUnie een zure appel zijn geweest dat zij de wethouders kwijtraakten. Dijkhuis en De Visser waren eerder wethouder, Hansems, Nolles en Van Keijzerswaard zijn de nieuwe gezichten. En het aantal wethouders gaat van vier naar vijf.

De gevolgde procedure kreeg forse kritiek van de oppositie, het CDA (4 zetels), ChristenUnie (4) Lokaal Sociaal (2) en Hogeland Lokaal Centraal (3). Er is geen informateur geweest en de formatie van het nieuwe college zou vooral ingegeven zijn door bij elkaar passende poppetjes verzamelen. Eltjo Dijkhuis die voor GemeenteBelangen de coalitiebesprekingen leidde, kreeg de wind van voren over de procedure. Positief geformuleerd heeft hij het over krachtdadige bestuurders die het nieuwe college gaan vormen. Dat kan men ook opvatten als een manier van zeggen dat de oude wethouders van het CDA en CU dat niet zouden zijn geweest.

Linda Visser: “GemeenteBelangen regeert als God op het Hogeland”

Bernd de Jong van de ChristenUnie “Het proces verdient een zware onvoldoende. Dijkhuis heeft altijd gezegd dat iedereen meedoet. We betreuren dat het proces vooral gericht was op personen en hun gedrag. Ik stel vast dat het niet gelukt is het college voldoende bestuurskracht te geven. Meer dan de helft van het nieuwe college bestaat uit onervaren bestuurders.” Kor Berghuis (CDA) sloot zich hier bij aan: “De suggestie dat het vorige college geen krachtige bestuurders zou hebben en niet voor elkaar zou staan, is een klap in het gezicht.” Linda Visser (Lokaal Sociaal) trok alle registers open: “Ik wijs erop dat 75 procent van de kiezers géén GemeenteBelangen wilde. Het CDA en ChristenUnie zijn uit het college gewipt omdat ze in de verkiezingen verloren hebben. Zonder gene wordt de VVD erbij gehaald die de verkiezingen verloren heeft. Mijn partij die twee zetels haalde en Hogeland Lokaal Centraal van nul naar drie zetels, worden buitenspel gezet. GemeenteBelangen regeert als God op het Hogeland.” Zij was verbouwereerd over de oordelen over de kwaliteit van andere partijen: “Wat denkt u wel? Dit collegeprogramma is niet meer of minder dan de politieke agenda van GemeenteBelangen en de PvdA.” Nico Werkman (HLC) memoreerde dat er met zijn partij een oriënterend gesprekje is geweest. ”Een telefoongesprek daarna was voldoende om ons er uit te houden. Wij zijn van nul naar drie zetels gegaan. Hoe kan het dan dat de VVD van twee naar één zetel gaat en  toch tot het college wordt toegelaten?”

Van Keijzerswaard: “Goede sfeer en energie rond het nieuwe college”

De coalitiepartijen dachten hier uiteraard geheel anders over. Stefan van Keijzerswaard (VVD) roemde “de goede sfeer en energie rond het nieuwe college. Laten we het over de inhoud hebben en niet over personen. Dit is een uitgestoken hand voor samenwerking voor andere partijen, de ambtenaren, de ondernemers, de bevolking.” Roelf Torringa (GemeenteBelangen) sprak van “een mooi resultaat. Het is een open akkoord en gaandeweg  zal er nog veel te ontwikkelen zijn. Het is een uitgestoken hand naar de andere partijen.” Voor Janny Klei (PvdA) is in het akkoord “het eigen profiel van de PvdA te herkennen. Ook de ledenvergadering heeft het goedgekeurd. Het stuk geeft richting voor de toekomst.” Paul Steenman van GroenLinks sprak van “een akkoord om in gesprek te gaan. Met oude en nieuwe stenen om verder te bouwen en wij bouwen mee.”

De oordelen van de oppositiepartijen over de inhoud van het akkoord – afgezien van kleinigheden – varieerden van “positief kritisch”(CU), “wantrouwen en zie dit als een waarschuwing”(LS), “veel woorden zonder financiële onderbouwing”(CDA) en “erg oppervlakkig en nietszeggend”(HLC).

Eltjo Dijkhuis hield de raad voor in de toekomst scherp te blijven: “Er zijn veel onzekerheden. In drie jaar hebben we de fundamenten voor een goede gemeente gelegd en daar willen we verder aan bouwen. Hou ons scherp en wij doen ons best om van 1 en 1 drie te maken.”

Na de stemming werden Eltjo Dijkhuis en Karen Hansems (GB), Mariette de Visser (PvdA), Arjen Nolles (GL) en Stefan van Keijzerswaard als wethouders geïnstalleerd. Hiermee is Het Hogeland de eerste gemeente in Groningen die na de verkiezingen een nieuw college van b. en w. heeft./BM

Foto: Het nieuwe college vanaf links burgemeester Henk Jan Bolding, de wethouders Karen Hansems, Stefan van Keijzerswaard, Arjen Nolles, Eltjo Dijkhuis en Mariëtte de Visser en gemeentesecretaris Paul van Vilsteren.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !