Verkoop bouwterreinen Munster 2  begint eind juni

WINSUM – Met het vast stellen door de gemeenteraad van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor Munster fase 2 en 3 in Winsum is het basisontwerp van de openbare ruimte en het verkavelingsplan duidelijk. Naar verwachting start de  kaveluitgifte voor de tweede fase voor de komende zomervakantie. Dit najaar hoopt de gemeente vervolgens met een projectontwikkelaar een overeenkomst te sluiten voor het realiseren van projectmatige woningbouw. Het bouwrijp maken van fase 2 en 3 begint  in het vierde kwartaal van 2022, zo laat het gemeentebestuur weten.

Munster fase 2 bestaat uit drie eilanden, omsloten door brede watergangen. Het is groen, waterrijk en heeft een dorps karakter. In fase 2 is ruimte voor vijf sociale huurwoningen, 12 vrije kavels en 26 woningen die projectmatig gebouwd worden. Bij de vrije kavels gaan kopers zelf aan de slag om samen met een aannemer hun vrijstaande woning te realiseren. Hiervoor gelden randvoorwaarden. Deze zijn per kavel weergegeven op de website van de gemeente Het Hogeland.

De kavelverkoop van fase 2 begint naar verwachting eind juni 2022. In deze periode kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor een optie op een bouwkavel. Dit kan via het digitale inschrijfformulier op hethogeland.nl/munster. De verkoop van fase 3 start naar verwachting begin 2023.

In Munster fase 1, 2 en 3 komen in totaal ongeveer 150 woningen. Er is ruimte voor sociale huurwoningen, vrije kavels en koopwoningen in lagere en hogere prijsklassen. De bouw is opgedeeld in drie fasen, waarvan fase 1 inmiddels is gerealiseerd. De gemeente is gestart met de voorbereiding van het woonrijp maken van fase 1. Tijdens het woonrijp maken krijgt die fase de definitieve inrichting  als sfeervolle woonwijk waar het prettig leven is.

Wethouder Eltjo Dijkhuis is blij dat het proces nu opschiet. “Er is, ook in Het Hogeland, een grote vraag naar woningen. Munster fase 2 en 3 voorzien in deze behoefte en bedienen een brede doelgroep. Er komen sociale huurwoningen én koopwoningen. Daarnaast wordt de wijk ontwikkeld op basis van de oude structuur van het landschap. Oud en nieuw verenigen zich met het accent op wonen aan het water. Al met al een uitstekende ontwikkeling.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.