“Onderzoek ook effecten nevendoelstellingen dijkversterking Lauwersmeer-Vierhuizergat”

UTRECHT – “Onderzoek in het milieueffectrapport voor de dijkversterking Lauwersmeer–Vierhuizergat ook de effecten van de nevendoelstellingen,” zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies voor de dijkversterking Lauwersmeer-Vierhuizergat.

Voordat de provincie Groningen besluit over de dijkversterking, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie vroeg de in Utrecht gevestigde Commissie te adviseren over de benodigde inhoud van het rapport.

Het waterschap Noorderzijlvest wil de Waddenzeedijk Lauwersmeer-Vierhuizergat versterken omdat op sommige delen de dijk niet hoog genoeg is en de dijkbekleding onvoldoende sterk. Binnen dit project wil het waterschap samen met de provincie Groningen, gemeente Het Hoge Land en Rijkswaterstaat ook direct de verkeersveiligheid en bereikbaarheid rond de haven van Lauwersoog aanpakken, de ecologische waarden van de Waddenzee, het kustgebied en het achterland verbeteren en recreatieve voorzieningen ontwikkelen.

“In de verkenningsfase van het project heeft het waterschap al veel gedetailleerd onderzoek gedaan naar de dijkversterking en de gevolgen daarvan. De Commissie adviseert om in de uitwerkingsfase en in het milieueffectrapport niet alleen naar de dijkversterking te kijken, maar ook de drie andere doelstellingen en de effecten daarvan op de omgeving duidelijk in beeld te brengen,” aldus het rapport van de Commissie MER.

Deze  onafhankelijke commissie  is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de provincie Groningen – besluit over het project./Webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.