Mensenwerk Hogeland zoekt vrijwillige buurtbemiddelaars

HET HOGELAND – Soms spelen er zaken in een buurt waar de buurtbewoners onderling niet uit komen. Gelukkig kunnen ze dan terecht bij Mensenwerk Hogeland. Want met ingang van 2022 biedt Mensenwerk Hogeland Vrijwillige Buurtbemiddeling aan op het Hogeland.

Er is al een team van ervaren mensen aan het werk. En het is de bedoeling dat dit team van buurtbemiddelaars wordt versterkt om de dienstverlening te verbeteren. Op deze manier is prettig en veilig wonen op het Hogeland voor iedereen beter haalbaar.

Eén van de buurtbemiddelaars zegt: “Ik doe dit vrijwillige buurtbemiddelingswerk in mijn eigen tijd en op mijn condities’. Daardoor ervaar ik veel vrijheid en ik kan mij op deze wijze inzetten voor de maatschappij.”

Burenruzies

Helaas komen af en toe  burenruzies voor, omdat er irritaties zijn over bijvoorbeeld geluidsoverlast, manier van tuinonderhoud, overlast door huisdieren of gebruik van houtkachels. Deze irritaties beginnen klein, maar ze kunnen groter worden. En vaak wordt er dan niet meer mét elkaar gesproken maar óver elkaar. En dan is het fijn om te weten dat er een team van buurtbemiddelaars is op het Hogeland die kunnen helpen. Het doel is dan om buren met verschil van mening weer mét elkaar te laten communiceren over de irritaties. Op die manier wordt escalatie voorkomen.

Aanpak

De buurtbemiddelaars zijn altijd met z’n tweeën op pad. Samen bezoeken ze de melder en diegenen waar de melding over gaat. De bemiddelaars luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze hebben een neutrale rol en helpen het gesprek tussen beide buren weer op gang. Zo worden de irritaties besproken en onder begeleiding van de bemiddelaars zoeken de buren samen naar een oplossing.

Uitdaging

Zie jij het als een uitdaging om mensen weer met elkaar in gesprek te brengen en hun samen naar oplossingen te laten zoeken? Dan is Mensenwerk Hogeland op zoek naar jou!

Voor meer informatie of een sollicitatie kun je contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator van Mensenwerk Hogeland, Karin Spijk. Dan via telefoon (0595) 745 090 of e-mail: k.spijk@mensenwerkhogeland.nl

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.