Burgemeesters onderzoeken uitbreiding aantal opvangplekken

DEN HAAG – De 25 veiligheidsregio’s onderzoeken een rouleersysteem met meer crisisnoodopvangplekken dan tot dusver overeengekomen. De burgemeesters betwijfelen of de bestaande afspraken voldoende plekken opleveren, zo meldt de vakwebsite Gemeente.nu.

De komende weken moeten volgens het roulerende systeem telkens vier veiligheidsregio’s zeshonderd asielzoekers opvangen. De burgemeesters in het Veiligheidsberaad kijken nu naar een variant waarbij afwisselend zes regio’s ‘dienst’ hebben en negenhonderd plekken beschikbaar komen.Dat liet burgemeester Henri Lenferink van Leiden dinsdagochtend weten na afloop van het online overleg van de 25 burgemeesters. Lenferink verving de voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen.

De plekken zijn bedoeld om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Hier is het regelmatig zo druk dat er onvoldoende plaats is om iedereen op te vangen en een slaapplaats te bieden. Mensen moeten dan buiten slapen of op stoelen. In de crisisnoodopvang worden zij opgevangen in bijvoorbeeld sporthallen of tenten. De eerste vier regio’s hebben nu zeshonderd plekken beschikbaar gesteld.

In het extra overleg van het Veiligheidsberaad op 23 mei in aanwezigheid van staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg, benadrukte voorzitter Bruls dat ook de middellange en lange termijn niet uit het oog mogen worden verloren.‘De situatie is dat er nu dagelijks wordt rondgebeld welke gemeente of regio nog een plekje heeft. We willen naar structurele oplossingen toe, zoals extra aanmeldcentra verspreid over het land en grotere opvanglocaties. Uiteindelijk gaat het om reguliere huisvesting.’ Vooralsnog lijkt nu dus eerst het rouleersysteem te worden uitgebreid.

Het nieuwe schema met negenhonderd plekken wordt momenteel onderzocht en naast de prognoses van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gelegd. Als het COA verwacht dat de instroomcijfers gaan oplopen, dan wordt het nieuwe schema van kracht. Dat betekent volgens burgemeester Lenferink nog een flinke klus. ‘Sommige regio’s hebben het nu al echt zwaar,’ aldus de plaatsvervangende voorzitter van het beraad.Het kabinet heeft de veiligheidsregio’s nog eens 50.000 extra opvangplekken voor Oekraïners verzocht. De burgemeesters willen dat deze plekken evenrediger worden verdeeld. ‘De ene regio is groot qua inwonersaantallen, de andere qua oppervlakte. Een derde regio kan klein zijn in alle opzichten. Er moet een verdeelsysteem komen naar rato,’ aldus Lenferink.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.