VVD’ers gaan voor de wielen van eigen minister liggen

DEN HAAG – Verschillende VVD-leden uit het hele land zijn het niet eens met het stikstofbeleid van de eigen minister Christianne van der Wal (Natuur & Stikstof). Sinds een artikel in het NRC Handelsblad vorige week over de plannen van de minister – onder meer flink inkrimpen van de veestapel rond natuurgebieden in Gelderland, Brabant en Limburg – roeren lokale en provinciale VVD-leden zich. Het eerste wapenfeit is een motie die wordt ingediend op 11 juni tijdens het partijcongres in Halfweg (NH).

In de motie roepen onder meer de Statenfracties van de VVD in Drenthe en Zuid-Holland op tot een stikstofbeleid waarbij ‘uitgegaan wordt van metingen en feiten in plaats van modellen en berekeningen’. Ook moet er oog zijn voor het perspectief van boeren en het platteland, de scherpe natuurdoelen nog eens worden herzien en moeten innovatie en technologie een belangrijkere rol krijgen, zo meldt de vakwebsite Veldpost.nl

Volgens Statenlid in Zuid-Holland Mirjam Nelisse is de motie al ruim 400 keer ondertekend. Op het congres wordt duidelijk of de motie wordt aangenomen, een dag nadat het kabinet de verdere stikstofplannen naar de Tweede Kamer stuurt. Een spannend moment, beaamt Nelisse. “Er zijn duizend aanmeldingen voor het congres dat wordt georganiseerd in de Randstad,”, zegt ze. “Voor de mensen in de steden is het meer iets wat op het platteland speelt. Daarom wordt het nog spannend of de motie wordt aangenomen.”

Als de motie wordt aangenomen is dat een signaal naar de Tweede Kamer-fractie. “Maar natuurlijk ook naar onze minister. We zeggen wat we als VVD-leden willen en hoe we het land willen veranderen. Daarom hoop ik ook dat de motie wordt aangenomen. Het is dan een stevige boodschap richting Kamerleden en de minister, die dicht bij het vuur zitten.”

Toch werd een eerdere motie van Nelisse, ongeveer een half jaar geleden ingediend en aangenomen, met dezelfde strekking genegeerd. “Daar ben ik niet te spreken over, vandaar dat we nu opnieuw een motie indienen.” De VVD-leden ontkennen het stikstofprobleem naar eigen zeggen niet, maar zijn het niet eens met de koers die nu wordt ingezet. “De huidige maatregelen gaan niet leiden tot een oplossing; we dreigen daarentegen nog verder in een juridisch moeras weg te zakken als naast de natuurorganisaties ook de boeren rechtszaken gaan aanspannen,“ schrijven de VVD-leden. “Dat betekent jarenlang slepende kwesties, een nachtmerrie voor woningbouw, verkeer, voedselvoorziening en de energievoorziening. Daarnaast nemen de opgelegde maatregelen steeds absurdere vormen aan, zoals een vergunning moeten aanvragen om koeien in de wei te zetten.”

Foto: Christianne van der Wal-Zeggelink

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.