OPINIE: Het Bedumer gemeentehuis – voor de Bedumer bevolking!

Het voormalige gemeentehuis in Bedum komt binnenkort te koop. De Stichting Cultuurcentrum Hogeland en de Stichting Sociaal Woonproject Beemstee slaan de handen ineen met een plan voor herbestemming van dit prachtge, deels monumentale gebouw: seniorenhuisvesting in combinatie met een Kultuurhoes. Dit plan kan een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Bedum en omstreken. De komende tijd onderzoeken de stichtingen de haalbaarheid van hun plan met als doel het pand te kunnen verwerven.

Al jaren lang lopen enkele Bedumers met de wens om een sociaal en levensloopbestendig woonproject voor ouderen in Bedum op te zetten. Recent werd hiervoor de stichting Stichting Sociaal Woonproject Beemstee opgericht. Nu de unieke locatie van het voormalige gemeentehuis beschikbaar komt, wil de stichting het gemeentehuis herontwikkelen tot een wooncomplex voor senioren, gericht op een brede doelgroep. Uit de woonvisie van de gemeente Het Hogeland blijkt de grote behoefte aan dit type woningen.

Daarnaast heeft ook de Stichting Cultuurcentrum Hogeland (waarin de voormalige gemeentelijke muziekschool Hunsingo is opgegaan) grote belangstelling voor het pand. De stichting wil een netwerk van samenwerkende Kultuurhoezen in leegstaande (erfgoed)gebouwen in de provincie laten ontwikkelen, voor brede cultuurparticipatie, talentontwikkeling en levenslang leren. In een Kultuurhoes kun je datgene doen wat je aanspreekt. Van drumlessen voor kinderen, een DJ-cursus voor middelbare scholieren, yoga voor hun ouders, tot een schildercursus voor actieve senioren. Er moeten zaaltjes voor verenigingen zijn, betaalbare repetitieruimte en een bescheiden podium voor uitvoeringen. Het is aan de bewoners zelf om invulling aan hun Kultuurhoes te geven. Het Kultuurhoes is van hen, een kloppend hart in de eigen omgeving waar jong en oud samen mooie dingen doen en leren. Het Nationaal Programma Groningen, NPG, was enthousiast over het plan en reserveerde er enkele miljoenen voor, binnen het programma-onderdeel Toukomst.

De twee Bedumer stichtingen zien een combinatie van seniorenhuisvesting en een Kultuurhoes als een ideale combinatie. In een item op het NOS Journaal van 2 januari j.l. benadrukten burgemeester Bolding en Kultuurhoes-initiatiefnemer Peter Barthel dat het nú de tijd is om het leefklimaat en de aantrekkingskracht van Noord-Groningen te vergroten, gebruik makend van het NPG geld. Samen met NPG-partner Roemte willen de stichtingen Beemstee en Cultuurcentrum Hogeland de komende periode gebruiken om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

De initiatiefnemers willen de plannen in samenspraak met de bevolking van Bedum ontwikkelen. Naast de woningen en het Kultuurhoes denken zij ook aan maatschappelijke functies, zoals een loketfunctie voor de gemeente of de politie. De initiatiefnemers en de dorpsbelangenvereniging APB die de plannen van harte ondersteunt, hopen dat de gemeenteraad, de gemeentelijke beleidsmakers én de bevolking net zo enthousiast worden als zij. Het gemeentehuis moet terug naar de Bedumer gemeenschap!

Volg alles op de voet op huisvanbedum.nl

Foto: Initiatiefnemers Rinze Kramer, Joost Boskamp en Klaes Hoekstra (Beemstee) en Peter Barthel (Kultuurhoezen) voor de nieuwe vleugel van het markante, uit 1927 daterende Bedumer gemeentehuis. Karel Velzen ontbreekt op deze foto.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.