Lerarentekort neemt toe in Groningen

HET HOGELAND – Het aantal WW-uitkeringen op het Hogeland daalde afgelopen maand met 7,5 procent, van 411 uitkeringen naar 370. Voor de gemeente Eemsmond was dat 6,2 procent, in absolute aantallen van 450 naar 422. Het lerarentekort begint zich scherp af te tekenen, zo meldt het UWV in de maandelijkse rapportage.

In de provincie Groningen zette de daling van het aantal WW-uitkeringen in mei door. Met de voortdurend dalende WW zijn er steeds minder werkzoekenden beschikbaar voor de groeiende vacaturemarkt. Dit leidt in veel sectoren tot een krappe arbeidsmarkt. Ook het onderwijs heeft te maken met personeelstekorten. In het Noorden concentreren de lerarentekorten zich vooral in het voortgezet onderwijs. De verwachting is dat de tekorten de komende jaren aanhouden.

Eind mei telde Groningen 5.470 WW-uitkeringen. Dat is 1,8% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in mei af met 267 uitkeringen (-4,7%) ten opzichte van vorige maand. Vanuit alle sectoren daalde de WW. Vooral onder WW’ers uit landbouw, horeca & catering, bouw en metaalindustrie nam het aantal uitkeringen af. Eind mei 2022 was het aantal WW-uitkeringen in Groningen ruim lager dan een jaar eerder (-30,0%).

Ook in het Groningse onderwijs nam de WW de afgelopen tijd flink af. Eind mei 2022 hadden 140 docenten een WW-uitkering. Daar tegenover stonden 170 openstaande vacartures voor docenten. Hiermee zijn er opnieuw minder werkzoekenden beschikbaar voor een groeiend aantal onderwijsvacatures. Al voor de coronacrisis waren lerarentekorten een belangrijk thema in het onderwijs. De tekorten zijn sindsdien verder toegenomen en de verwachting is dat deze de komende jaren aanhouden. In het Noorden concentreren de personeelstekorten zich vooral in het voortgezet onderwijs. Al langere tijd zijn er tekorten aan docenten exacte vakken (wiskunde, natuurkunde scheikunde, biologie, ict/informatica) en talen. Meer en meer breiden de tekorten zich uit tot andere vakgebieden, zoals economie en maatschappijleer. Alleen voor docenten kunst en cultuurvakken is nog geen krappe arbeidsmarkt.

In het primair onderwijs is het tekort aan leraren basisonderwijs het grootst in de Randstad, al breidt het aantal regio’s met een krappe arbeidsmarkt steeds verder uit. In de arbeidsmarktregio Groningen zijn meer werkzoekenden beschikbaar voor de openstaande vacatures, maar ook hier hebben veel scholen in het basisonderwijs te maken met lerarentekorten. De komende jaren verlaten veel leraren door pensionering het onderwijs. Daarbij komt dat tekortvakken als wiskunde en Nederlands te maken hebben met een dalende instroom in de lerarenopleiding. Ook voor economie en Frans daalt de instroom. De verwachting is dan ook dat de lerarentekorten de komende jaren aanhouden.

Eind mei telde Nederland 164.757 WW-uitkeringen. Dat is 1,8% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 174.811 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 10.054 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-5,8%). Een jaar eerder telde Nederland 249.568 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 84.811 uitkeringen, ruim een derde van het bestand (-34%). De forse daling van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar, zo zegt het UVW./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.