“Het is tijd om de barricaden op te gaan”

GRONINGEN – Het Groninger Gasberaad, de Groninger Bodem Beweging, Sandra Beckerman en Chris Garrit – de initiatiefnemers die begin dit jaar de Fakkeltocht in stad op touw zette – organiseren op 16 augustus een nieuwe actie. De actie duurt niet één dag, maar een maand lang. De initiatiefnemers eisen een veilige en een stressvrije leefomgeving voor alle Groningers. Ruimhartige compensatie, een ‘geen woorden maar daden’ beleid én het zo snel mogelijk dichtdraaien van de Groninger gaskraan zijn hiervoor nodig. Het wordt tijd dat de overheid op gaat komen voor haar burgers. Het is tijd voor respect voor Groningen, zo zeggen de organisatoren.

De initiatiefnemers voeren deze actie niet alleen, maar vragen zo veel mogelijk Groningers om aan te sluiten. Gedurende de actiemaand zullen er negen bijeenkomsten in het bevingsgebied worden georganiseerd met thema’s zoals gezondheid, ondernemerschap in aardbevingsgebied, cultureel erfgoed, schade en versterking en de afbouw van de gaswinning. Iedereen is welkom om aan te sluiten bij de bijeenkomsten, en om zijn of haar ideeën en oplossingen binnen dit thema aan te dragen. Tot slot wordt er op 16 september een actie op de Vismarkt in Groningen georganiseerd. Gezamenlijk wordt er die dag een eisenpakket aan beleidsmakers gepresenteerd. Zo kan Den Haag niet meer zijn ogen sluiten voor de ramp in slow motion die zich al tien jaar lang in Groningen afspeelt.

Groningers krijgen vandaag de dag bij schadeafhandeling en versterking te maken met een reeks van instanties en deskundigen: schade-experts, zaakbegeleiders van het IMG, eventuele bezwaar-commissies, bewonersbegeleiders van het NCG, ingenieurs, bouwkundigen, projectleiders, externe adviseurs en tenslotte de aannemers bij schade en versterking. Dit is psychisch zwaar belastend en voor velen een zware last op de schouders. Jaarlijks overlijden er mogelijk zestien Groningers voortijdig ten gevolge van langdurige stress, blijkt uit onderzoek. De recente discussie rondom het verder opendraaien van de gaskraan draagt hier niet aan bij. Komt er ooit een einde aan de ramp in slow motion in Groningen, zo stellen de organisatoren.

Foto: fakkeltocht Groningen januari 2022

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.