Kabinet en veiligheidsregio’s steggelen nog over asielopvang

DEN HAAG – De veiligheidsregio’s en het kabinet hebben maandagavond geen akkoord bereikt over een nieuw plan om de asielopvang in Nederland beter te organiseren. Later deze week komen zij nogmaals samen om over dit onderwerp te spreken, zo meldt het vakblad Binnenlands Bestuur.

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad en een delegatie van het kabinet onder wie staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) bespraken een plan dat oplossingen moet bieden om de problemen in onder meer aanmeldcentrum Ter Apel te voorkomen. Daar kwamen zij onderling nog niet uit. De burgemeesters willen een structurelere oplossing en willen op de korte termijn naar een stabielere opvang. Bovendien moet er meer huisvesting komen. Kort gezegd is het probleem dat mensen die een vluchtelingen status hebben gekregen, uit de asielcentra niet kunnen doorstromen naar reguliere woningen. Het gaat om – naar schatting – een derde van de asielbewoners. Hierdoor kunnen asielzoekers vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel weer niet doorstromen naar het reguliere AZC.

Een van de knelpunten is de financiering. Gemeenten willen garanties, voordat zij zelf investeren om woningen geschikt te maken voor huisvesting van bijvoorbeeld statushouders. Ook wringt het bij gemeenten op het gebied van personeel. ‘Er is overal een tekort aan mensen’, zegt staatssecretaris Van der Burg. Hij erkende dat het kabinet toezeggingen zou moeten doen aan de veiligheidsregio’s.

Zowel de bewindsman als het Veiligheidsberaad kan niet beloven dat zij later deze week wel tot een akkoord komen. ‘Ik heb er vertrouwen in dat wij een oplossing bereiken om de opvang van vluchtelingen goed te regelen. Daar gaan wij constructief mee verder’, aldus voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, het overleg van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s.

Voorafgaand aan het overleg was een aantal burgemeesters al kritisch. Zij zien het niet als hun taak om andere gemeentes te dwingen om asielzoekers op te nemen. De asielproblematiek hoort niet bij het Veiligheidsberaad thuis. Het is een taak voor het rijk, zeggen zij. Zij willen andere burgemeesters niet dwingen om mensen binnen hun gemeentegrenzen op te vangen.

Voorzitter Hubert Bruls liet voorafgaand aan het beraad al weten dat er opnieuw ‘een fors beroep op gemeenten’ wordt gedaan. ‘Ook al is dat niet onze taak’, aldus de burgemeester van Nijmegen. Samen met het rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten probeert het Veiligheidsberaad de ‘vastgelopen kar’ uit het zand te trekken, zegt hij. Desnoods moeten ‘onwillige gemeenten’ worden gedwongen om mensen op te nemen. ‘Het is nu echt crisis. Dan moet je met onorthodoxe middelen kunnen ingrijpen’, vindt Bruls.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.