Fractie PvdA in gesprek met zwembaden Het Hogeland

HET HOGELAND – Op dinsdag 21 juni is de PvdA-fractie van het Hogeland in gesprek geweest met de zwembadbesturen van deze gemeente. Op uitnodiging van de fractie troffen de partijen elkaar in de sportkantine van zwembad De Beemden in Bedum. De fractie was erg benieuwd hoe het gaat met de Hogelandster zwembaden en hoe ze kijken naar de toekomst.

In het gesprek gaven de zwembadbesturen aan dat het best goed gaat met de zwembaden. Er zijn veel abonnementen verkocht en voor de zwemlessen zijn er bij sommige baden zelfs wachtlijsten ontstaan. Daarnaast kunnen de zwembaden steunen op een grote groep vrijwilligers die meehelpen om de zwembaden draaiende te houden, ondersteund door een aantal beroepskrachten. Goede ontwikkelingen. Ook kwam duidelijk naar voren dat het zwembad een belangrijke sociale functie heeft voor de omgeving en dat dit ook veel waarde heeft voor de lokale samenleving.

Voor de toekomst hopen de zwembaden het contact met de gemeente te versterken, omdat er een aantal belangrijke opgaven liggen voor de zwembaden. Met name de verduurzaming op het gebied van het zwembad en de belangrijke installaties.

Na het gesprek werd er door de locatiemanager van de zwembad De Beemden een rondleiding gegeven door het zwembad. Hier is inmiddels een start gemaakt met de verduurzaming.

“Een vruchtbare bijeenkomst”, volgens fractievoorzitter Janny Klei van PvdA Het Hogeland. “En goed om te horen en te zien dat de zwembaden goed draaien, maar er is ook werk aan de winkel voor de gemeente en de zwembaden.”

De Hogelandster PvdA-fractie wil de komende vier jaar met regelmaat thema-avonden organiseren om ook via deze weg te horen wat er leeft en speelt onder de inwoners van het Hogeland. Heeft u thema’s die er toe doen en waarvan u denkt dat het van belang is om hierover met de Pvda in gesprek te gaan, neem dan gerust contact op via www.hethogeland.Pvda.nl.

Foto: PvdA-fractieleden en zwembadbestuurders op het dak bij de Beemden, waar uitleg wordt gegeven over de nieuwe installaties van het Bedumer bad

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !