Gemeente helpt minima met nieuw uitvoeringsplan

HET HOGELAND – Het college van B&W heeft een uitvoeringsplan vastgesteld voor de ondersteuning van Hogelandsters met een laag inkomen. Het plan geldt voor de jaren 2022 en 2023.

Met het plan streeft het college ernaar dat deze groep inwoners mee kan blijven doen in de samenleving. Een van de onderdelen is het voortzetten van de Mee(r)doen-Pas. Daardoor kunnen inwoners met een laag inkomen in de daluren gratis met het openbaar vervoer reizen binnen de provincie Groningen. Ook wil het college inwoners helpen bij het voorkomen van een te hoge energierekening.

Het college vindt het belangrijk dat kinderen met ouders met weinig geld dezelfde kansen krijgen als andere kinderen. Te weinig geld mag geen reden zijn om niet mee te doen. Daarom kunnen deze kinderen gebruik maken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld. Dit fonds en de stichting helpen met het betalen van schoolspullen, sportkleding, lesgeld voor bijvoorbeeld de muziekles of het lid worden van een sportvereniging.

Het college wil inwoners meer op maat ondersteunen en zet in op preventie. Dit jaar wordt een besluit genomen over de wijze waarop inwoners met een laag inkomen die veel zorg nodig hebben beter ondersteund kunnen worden. Ook wordt er ingezet op de vroege signalering van schulden.

Het plan is tot stand gekomen na gesprekken met betrokken organisaties en de adviesraad Sociaal Domein. Ook is onderzocht hoe inwoners tot nu toe ondersteund werden en of ze de steun kregen die ze nodig hadden. Verder is bekeken hoe tevreden inwoners zijn over alle regelingen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.