Eeuwfeest Damvereniging Warffum groots gevierd

WARFFUM – De damvereniging Warffum bestaat 100 jaar en dat vierde men afgelopen zaterdag in Het Hogeland College te Warffum met een expositie, een jubileumtoernooi en een afsluitende barbecueparty.

Vanaf 10.00 uur was er in de ontmoetingsruimte van Het Hogeland College de inloop en bestond de mogelijkheid de expositie te bezichtigen. Veel tentoongesteld materiaal deed herinneren aan vervolgen tijden. Ook zag menigeen zichzelf terug op foto’s uit het roemrijke verleden van de vereniging. Voorzitter Eddy Groenhagen verwelkomde om half elf de afgevaardigden van aantal verenigingen en organisaties uit het dorp en de vertegenwoordigers van enkele damorganisaties. Hij gaf aan het zeer te betreuren dat het college van B&W van de gemeente Het Hogeland verstek liet gaan en zelfs geen felicitatie zond. In zijn speech blikte hij terug op de ontstaansgeschiedenis van de vereniging, de oorlogsjaren en de huisvestingsproblemen door de jaren heen. Verder bracht hij enkele anekdotes uit het grijze verleden voor het voetlicht. Vervolgens was het woord aan de KNDB-vertegenwoordiger Jan van Dijk die de vereniging feliciteerde met deze mijlpaal. Hij belichtte dat de damsport door de individualisering en de coronapandemie moeilijke tijden doormaakt. Daarna voerde PGD-bestuurslid Danny Staal het woord en hij roemde de vele activiteiten die de vereniging al talrijke jaren in samenwerking met de provinciale dambond organiseert. Hij bood de jubilerende vereniging een digitale wedstrijdklok aan.

Vervolgens overhandigde voorzitter Groenhagen zijn Warffumer clublid Gezinus Bottema een tinnen wandbord voor zijn 40-jarig verenigingslidmaatschap. Aansluitend reikte PGD-voorzitter Nico Werkman hem het KNDB-bondsonderscheidingsteken uit.

Openingshandeling

De 74-jarige Jaap Berghuis uit Eelde, een kleinzoon van medeoprichter Enno Berghuis, verrichtte de officiële openingshandeling. Hij deed dat door de eerste zet te doen aan het bord van de KNDB-afgevaardigde en de latere toernooiwinnaar Jan van Dijk uit Ureterp.

Aan het jubileumtoernooi nam een bonte verzameling van 53 deelnemers uit vier provincies deel. Ze waren op basis van hun rating virtueel onderverdeeld 5 groepen. Met een tempo van 10 basisminuten en 5 seconden per zet werden er 7 ronden gespeeld. Per ratinggroep waren er drie vleespakketten beschikbaar, die gewonnen werden door:

Ratinggroep A:

1          Jan van Dijk                Ureterp                        13 pnt.

2          Danny Staal                Groningen                   11   “   (WP 66)

3          Jakob Pronk                Winschoten                11   “   (WP 64)

Ratinggroep B:

1          Jouke de Haan            Grijpskerk                    9 pnt. (WP 60)

2          Bert Begeman             Groningen                    9   “   (WP 59)

3          Jaap Huizinga             Groningen                    9   “   (WP 52)

Ratinggroep C:

1          Edward Kuiper            Hoogkerk                     9 pnt. (WP 55)

2          Hans van der Nap       Zeijen                           8   “   (WP 61)

3          Wim Dirks                  Den Andel                     8   “   (WP 56)

Ratinggroep D:

1          Geert Ploegman           Usquert                      8 pnt. (WP 45)

2          Wim Riddersma           Drachten                    8   “   (WP 44)

3          Geert Greven               Delfzijl                        8   “   (WP 42)

Ratinggroep E:

1          Anko Sterenberg         Uithuizermeeden        6 pnt. (WP 48)

2          Rika van Leeuwen       Opeinde                      6   “   (WP 37)

3          Geert Drent                 Assen                          5   “   (WP 43)

De uiterst geslaagde damdag werd rond kwart voor vijf afgesloten met de prijsuitreiking, waarna men kon aanschuiven voor een heerlijke barbecue. Onder ideale weersomstandigheden zorgde dit voor een uiterst gezellige sfeer. Op deze wijze konden de dammers nog lang nagenieten op het terras.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.