Wijziging bestemming vier woningen

HET HOGELAND – Het college van B&W heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Centrumplannen wijzigen vier percelen detailhandel naar wonen’ zes weken ter inzage gelegd. Het plan wijzigt van vier adressen de bestemming van ‘detailhandel’ naar ‘wonen’.

De gebouwen op de betreffende percelen hadden voorheen een detailhandelsfunctie. Die functie is inmiddels beëindigd. De gebouwen nu zijn in gebruik als woning. Om in de toekomst detailhandel in de panden uit te sluiten, is een nieuwe bestemmingsplan nodig. Daarin wordt nu voorzien. Het gaat om de volgende adressen: Hoofdstraat 117 en 198 in Uithuizermeeden, Geert Reindersstraat 2 in Winsum en Regnerus Praediniusstraat 8, eveneens in Winsum. In deze panden is een woning gevestigd. Aan de raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.