Gemeentebestuur maakt bezwaar tegen kabinetsbesluit over bouw hyperscale-datacenters

HET HOGELAND – Het gemeentebestuur van Het Hogeland komt in het geweer tegen het besluit van minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om de vestiging van grote (‘hyperscale’) datacentra in de gemeente toe te staan.

Volgens De Jonge kunnen er voorlopig alleen in Het Hogeland en in de gemeente Hollands Kroon (Noord-Holland) plannen voor hyperscale-datacenters worden ontwikkeld. Het gaat om datacenters met een oppervlakte van 10 hectare of meer die 70 megawatt of meer aan elektriciteit nodig hebben.

Volgens De Jonge is de maatregel nodig omdat de ‘ruimte in Nederland schaars is en hyperscale-datacenters ‘onevenredig veel beschikbare duurzame energie verbruiken.

Om te voorkomen dat door heel Nederland grote datacenters worden gebouwd wil het kabinet de regels daarom aanscherpen. Tot het zover is worden nieuwe bouwaanvragen niet in behandeling genomen. Behalve in twee genoemde gemeenten dus.

Wat Het Hogeland betreft is er alleen te praten over de eventuele vestiging van een hyperscale-datacenter in de Oostpolder bij de Eemshaven, en niet op andere locaties. En dan alleen als het onder regie van de gemeente en in samenspraak met omwonenden gebeurt.

“Wij willen de waarde van het cultuurhistorisch landschap op die manier beschermen,” aldus zegt wethouder Eltjo Dijkhuis. “Het Hogeland bestaat uit cultuurhistorische parels, historische wierde dorpen, maren, borgen, kerken en grote boerenerven. De vestiging van datacentra in die omgeving kan daar ernstige afbreuk aan doen.”

Het college wil in een persoonlijk gesprek met de minister de impact van het kabinetsbesluit bespreken. Dijkhuis: “Dat hadden we liever gedaan vóórdat de minister dit besluit nam.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.