Uitvoeringsplan Taalhuis voor Het Hogeland naar gemeenteraad

HET HOGELAND – Het gemeentebestuur heeft kennis genomen van het uitvoeringsplan Taalhuis Het Hogeland 2022- 2024. Het plan wordt ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad.

De gemeente heeft vier taalhuizen die samen Taalhuis Het Hogeland vormen. De taalhuizen zijn te vinden in de bibliotheken in Bedum, Leens, Uithuizen en Winsum. Taalhuis Het Hogeland is een samenwerking tussen gemeente Het Hogeland, stichting Biblionet, Noorderpoort, stichting Lezen en Schrijven, stichting Mensenwerk Hogeland, Humanitas, Werkplein Ability, stichting Werk op Maat en Centrum Vrijwilligerswerk Het Hogeland. Het taalhuis zet zich in voor laaggeletterden. De gemeente heeft hierin de regierol.

Het taalhuis is een plek waar mensen terecht kunnen die beter willen leren lezen, schrijven, rekenen of beter met hun computer, laptop of telefoon willen leren omgaan. De partners binnen Taalhuis het Hogeland hebben samen een plan geschreven waarin laaggeletterdheid wordt beschreven en wordt duidelijk gemaakt wat zij in de jaren 2022 tot en met 2024 willen gaan doen. Het plan is op taalniveau A2 geschreven. Dit is het niveau dat de meeste mensen kunnen lezen en begrijpen. Het plan kan worden ingezien. In het plan staan QR-codes. Achter de QR-codes zitten filmpjes waarin mensen vertellen hoe het is om laaggeletterd te zijn.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.