Gemeentebestuur stemt in met Stedenbouwkundig plan voor Uithuizen Noord

UITHUIZEN – Het college heeft ingestemd met het stedenbouwkundig plan voor Uithuizen Noord. De raad wordt over het plan geïnformeerd.

Door de aardbevingen in de provincie moeten er de komende jaren woningen en andere gebouwen worden versterkt. In de meest ingrijpende gevallen kan dit betekenen dat woningen en gebouwen gesloopt en herbouwd moeten worden. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is verantwoordelijk voor de versterkingsopgave in Groningen. Daar waar meerdere woningen in een wijk of straat vlakbij elkaar staan en gesloopt en herbouwd worden, ziet de gemeente kansen om de wijk te vernieuwen en verduurzamen.

Voordat de uitvoering van de versterkingsopgave hier kan beginnen, legt de gemeente de hoofdlijnen van deze toekomstige wijk vast. Dat gebeurt in een stedenbouwkundig plan. Voor Uithuizen Noord heeft het college een stedenbouwkundig plan vastgesteld. In dit plan staan de criteria die betrekking hebben op de bouw van de nieuwe woningen en de directe omgeving. Het gaat om de positie van de kavels, de plek van woningen en de uitstraling van de woningen. Voor de openbare ruimte staat de hoofdinfrastructuur vast, zoals de straten, de meeste trottoirs en de plekken voor groen en om elkaar te ontmoeten.

De gemeente heeft op woensdag 25 mei en woensdag 15 juni bijeenkomsten georganiseerd om met wijkbewoners te praten over de eerste ontwerpen voor het stedenbouwkundig plan. Tijdens de eerste bijeenkomst konden wijkbewoners de eerste ontwerpen bekijken en daarop reageren. Tijdens de laatste bijeenkomst heeft de gemeente uitgelegd welke wensen wel en niet zijn teruggekomen in het ontwerp. Enkele reacties die op 15 juni nog zijn binnengekomen, zijn daar waar mogelijk verwerkt in het concept stedenbouwkundig plan. Het college gaat met de wijkbewoners in gesprek om de openbare ruimte nader in te richten. Wijkbewoners kunnen dan meedenken over parkeren, verlichting, bomen, bankjes en perkjes.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.