Jongeren tijdens hackathon aan de slag met energie

TEN BOER – Maar liefst 35 teams van Technasium-, vmbo- en mbo- scholen in de drie noordelijke provincies hebben zich aangemeld voor de scholenchallenge ‘Wij hebben de toekomst’. In het nieuwe schooljaar gaan ze tien weken aan de slag om oplossingen te bedenken voor vraagstukken rondom energie. De leerlingen en studenten starten op 15 en 16 september met een hackathon op hun eigen school. Daarna gaan ze met hun klas aan de slag om het idee uit te werken. Tien weken later geven ze een presentatie in ‘hun’ provinciehuis. Voor de meest kansrijke oplossing in elke provincie is een startbedrag beschikbaar.

Nationaal Programma Groningen organiseert deze scholenchallenge in samenwerking met Stichting Technasium en het Lectoraat Ondernemen in Verandering, een samenwerking van Hanzehogeschool Groningen en het Alfa- college. Siem Jansen, directeur Nationaal Programma Groningen: “We willen graag jongeren meer betrekken bij ons programma en zijn erg benieuwd welke ideeën zij hebben voor hun toekomst. De ontwikkelingen die wij nu in gang zetten moeten over 40 jaar, als zij ouder zijn, nog merkbaar zijn.”

Non-stop bezig op school

Tijdens de hackathon gaat elk team, met daarin vier tot zes deelnemers, 30 uur non- stop op school bezig met het uitwerken van een idee. Ze kunnen daarvoor kiezen uit de volgende vier vraagstukken, met elk een eigen opdrachtgever: het mixen en balanceren van verschillende energievormen (EnTranCe), het inzetten van energiebesparingen/-opbrengsten voor het oplossen van sociaal maatschappelijke problemen (Lectoraat Ondernemen in Verandering), bewustmaking van de invloed van het gedrag op CO2-uitstoot via gaming of simulatie (IT HUB Hoogeveen) en het inzetten van natuurlijke oplossingen bij de energietransitie (Circulair Friesland). De deelnemers kunnen aan het einde van de hackathon een prijs winnen voor het beste idee, het meest creatieve idee en het beste teamwork.

De meest kansrijke oplossing

De ideeën die de leerlingen en studenten tijdens de hackathon ontwikkelen gaan ze in de weken daarna uitwerken tot uitvoerbare oplossingen. Ze maken daarbij gebruik van de Kritische vriend methode van het Lectoraat Ondernemen in Verandering waarin ‘ondernemend denken’ centraal staat. De scholenchallenge eindigt op vrijdag 11 november 2022 met een pitch in ‘hun’ provinciehuis. De meest kansrijke oplossing in elke provincie ontvangt een startbedrag voor het (laten) uitvoeren van hun idee.

Studenten van de Hanzehogeschool Groningen gaan tijdens de challenge onderzoeken hoe de deelnemers hun leeftijdsgenoten willen betrekken bij hun ideeën.

Deelnemende scholen

Er doen 15 scholen mee, de vijf deelnemende scholen in Groningen zijn: rsg de Borgen, Noorderpoort, Alfa-college, Praedinius Gymnasium en het Ubbo Emmius. In Drenthe nemen zeven scholen deel: Dr. Nassau college Quintus, Dr. Nassau College AA en Hunze, CSG Dingstede, De Nieuwe Veste, Roelof van Echten College, Alfa-College, Drenthe College en het Hondsrug College. En in Friesland doen deze drie scholen mee: CSG Liudger, Stellingwerf College en het Linde College.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.