Werkloosheid op het Hogeland blijft dalen

HET HOGELAND – In de mand juni is het aantal personen met ween WW-uitkering in de gemeente Het Hogeland gedaald tot 350. In mei waren er dat nog 379, aldus de cijfers van het UWV.

In de provincie Groningen daalt het aantal WW-uitkeringen in juni verder. In vrijwel alle beroepsgroepen neemt het aantal WW-uitkeringen af.  Eind juni telde Groningen 5.341 WW-uitkeringen. Dat is 1,7% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in juni af met 129 uitkeringen (-2,4%) ten opzichte van vorige maand. Vanuit alle sectoren daalde de WW. Vooral onder WW’ers uit bouw, uitzendbranche en horeca & catering nam het aantal uitkeringen af. Met name de WW-uitkeringen aan technisch en transport personeel verminderden. Eind juni 2022 was het aantal WW-uitkeringen in Groningen ruim lager dan een jaar eerder (-27,6%).

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !