Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Minnertsga

HET HOGELAND – In Minnertsga, boven Franeker,  is op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 105.000 vleeskuikens op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3 kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen 2 andere vleeskuikenbedrijven van dezelfde eigenaar, maar met gescheiden bedrijfsvoering. Deze bedrijven zullen door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.

In de 10 kilometerzone liggen nog 10 andere pluimveebedrijven waarvoor het vervoersverbod per direct geldt.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !