Werkloosheid in de provincie daalt verder

HET HOGELAND – Het aantal mensen met een WW-uitkering in de gemeente Het Hogeland bedroeg vorige maan 358. Dat is 8 meer dan een maand eerder. Vorig jaar om deze tijd kregen 492 Hogelanders een WW-uitkering, aldus de maandelijkse rapportage van het UVW.

In de provincie Groningen daalt het aantal WW-uitkeringen in juli verder. In vrijwel alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen af. Alleen in het onderwijs en de voedings- en genotsmiddelenindustrie waren er eind juli meer WW-uitkeringen dan in de maand ervoor. Eind juli telde Groningen 5.229 WW-uitkeringen. Dat is 1,6% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in juli af met 112 uitkeringen (-2,1%) ten opzichte van vorige maand. Vanuit vrijwel alle sectoren daalde de WW. Vooral onder WW’ers uit de bouw, zorg & welzijn, commerciële dienstverlening en uitzendbedrijven nam het aantal uitkeringen af. Alleen in het onderwijs en in de voedings- en genotsmiddelenindustrie waren in juli meer WW-uitkeringen dan in de maand ervoor. Voor het onderwijs is een toename van de WW in juli een jaarlijks terugkerend patroon dat wordt veroorzaakt doordat veel tijdelijke contracten van leraren aan het eind van het schooljaar worden beëindigd. Eind juli 2022 was het aantal WW-uitkeringen in Groningen ruim lager dan een jaar eerder (-25,2%).

Eind juli telde Nederland 156.636 WW-uitkeringen. Dat is 1,6% van de beroepsbevolking. Een jaar eerder telde Nederland 224.227 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 67.591 uitkeringen, bijna een derde van het bestand (-30,1%). De forse daling van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.