Groninger ChristenUnie-fracties: “Situatie Ter Apel onbestaanbaar”

GRONINGEN – De gezamenlijke ChristenUnie-fracties in de provincie Groningen vinden de situatie in Ter Apel onbestaanbaar. Al maanden slapen mensen onder erbarmelijke omstandigheden voor de poorten van het nationale aanmeldcentrum. De situatie is de afgelopen weken sterk verergerd, maar helaas niet nieuw. Al bijna een jaar is zichtbaar dat de situatie langzaam maar zeker erger wordt.

Deze stellingname is van de ChristenUnie-fracties in de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt, Stadskanaal, Veendam en Westerkwartier, alsook de fractie in de Provinciale Staten van Groningen. De gemeenten Westerwolde en Pekela hebben geen ChristenUnie-fractie. De fracties roepen gemeenten in Nederland op zich solidair te tonen met vluchtelingen en asielzoekers die vanuit oorlogs- en geweldsituaties naar Nederland komen en mee te werken aan een humane opvang van deze mensen. Als alle gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen hoeft van een situatie als die in Ter Apel geen sprake te zijn. De schouders van enkele gemeenten of provincies zijn niet breed genoeg om dit grote vraagstuk alleen te dragen. Het gaat wat de fracties betreft niet alleen om het daadwerkelijk onderdak bieden aan mensen die nu op straat slapen, maar ook om het bijvoorbeeld vestigen van een AZC-locatie in veel meer gemeenten. Uit onderzoek blijkt dat de noordelijke provincies relatief veel asielzoekers opvangen, en ook het ontlasten van Ter Apel kwam de afgelopen weken veelal op het bord van Groninger gemeenten terecht.

De fracties brengen nu een gezamenlijk statement uit omdat het de afgelopen maanden soms lang stil leek. Pas toen de situatie de afgelopen week leek te escaleren werd er opgeschaald, terwijl de problemen niet van deze week zijn. Investeren in goede dienstverlening door het COA, IND en Vreemdelingenpolitie, het dwingender inzetten op realisatie van AZC’s in heel Nederland en het versnellen van het beoordelingsproces zijn hard nodig. Dat kan alleen met politieke wil én daadkracht van alle bestuurders in het land en Den Haag. Ook een stevige stellingname van de fracties in de Tweede Kamer en die van de ChristenUnie in het bijzonder is hierin nodig.

De ChristenUnie-fracties in de provincie Groningen verwachten van elke gemeente in Nederland inzet in deze crisis. Structureel en met het oog op het welzijn van mensen die naar Nederland vluchten vanwege oorlog, honger, rampen en persoonlijk leed. Deze stellingname is van de ChristenUnie-fracties in de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt, Stadskanaal, Veendam en Westerkwartier, alsook de fractie in de Provinciale Staten van Groningen. De gemeenten Westerwolde en Pekela hebben geen ChristenUnie-fractie./Webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.