Provincie en gemeente Het Hogeland bieden prijzenpot van 25 duizend euro voor ideeën voor Oostpolder

EEMSHAVEN – De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland zetten een nieuwe stap in de zoektocht naar innovatieve voorstellen voor de Oostpolder als toekomstgericht bedrijventerrein. In een online hackathon dagen provincie en gemeente teams van over de hele wereld uit om voorstellen te doen om de Oostpolder zo in te richten dat bedrijven op het terrein én omwonenden gaan profiteren van positieve effecten op mens en milieu.

De hackathon is een innovatief proces in de vorm van een (online) tweedaagse die plaatsvindt op 17 en 18 november 2022. Er zijn prijzen te winnen voor deelname. Het prijzengeld bedraagt 25.000 euro. Winnaars worden bekend gemaakt na afsluiting van de tweedaagse, op 18 november 2022.

Gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Eltjo Dijkhuis bedachten een hackathon om innovatieve ideeën te ontvangen voor de Oostpolder als toekomstgericht bedrijventerrein. Een subsidie van Nationaal Programma Groningen maakte dat mogelijk. “Wij willen dat de Oostpolder niet zo maar een bedrijventerrein wordt. Wij willen dat de omgeving kan profiteren van positieve effecten van die Oostpolder. We zijn blij dat omwonenden daarover al zo lang met ons meedenken. Met deze hackathon hebben we de kans om nieuwe kennis van nog onbekende experts binnen te halen. We hopen van verschillende partijen suggesties te krijgen hoe de Oostpolder energie voor de omgeving kan opleveren. Er zo aantrekkelijk uit gaat zien dat mensen er naar komen kijken, in plaats van er snel doorheen te rijden. Wij willen een bedrijventerrein waar de bedrijven zo samenwerken dat de directe omgeving in plaats van lasten vooral lusten ervaart. Zo hopen we ook te inspireren. Dat ook andere partijen bedrijvigheid op een nieuwe manier zullen gaan vestigen. Want dat kan. De Oostpolder moet een wereldwijd voorbeeld worden van nieuwe gebiedsontwikkeling.”

Fases

Een hackathon verloopt in een aantal fases en levert uiteindelijk een winnaar op. Vanaf 8 september kunnen teams zich aanmelden voor de hackathon. Dat gaat via de website, www.hetdigitalediggelschip.nl. Aanmelden kan tot 4 oktober 2022. Vanwege de ambitie voor de Oostpolder, willen de provincie en gemeente zoveel mogelijk nieuwe kennis binnenhalen. Daarom worden er ook bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen actief gevraagd om mee te doen. Behalve universiteiten en hogescholen zijn dat energie-experts, natuurorganisaties, belangenorganisaties voor boeren, bouwers en economen. Op 12 oktober selecteert de projectorganisatie Oostpolder de teams die gaan meedoen aan de hackathon. Die vindt plaats op 17 en 18 november.

Waarde

De eerste vraag van de hackathon gaat over het bedrijventerrein zelf: hoe maken we van de Oostpolder hét bedrijventerrein van de toekomst? Een terrein dat ruimte biedt aan vernieuwende bedrijven die op de korte én lange termijn waarde toevoegen aan de directe omgeving en de regionale samenleving. Teams worden gevraagd plannen in te dienen die er voor zorgen dat bedrijven op het terrein een positieve uitstoot brengt en grondstoffen die waarde toevoegen.

Vraag twee gaat over de effecten van de Oostpolder op de maatschappij en de leefomgeving. Via de hackathon worden voorstellen gevraagd die het mogelijk maken dat de gebiedsontwikkeling in de Oostpolder en de exploitatie van het terrein positief bijdragen: op sociaal-maatschappelijk gebied, economisch, ruimtelijk en ecologisch.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.