Accommodatie sportpark Bedum moet halverwege 2024 klaar zijn

BEDUM – De aanleg van het nieuwe kunstgrasveld en de nieuwe accommodatie van SV Bedum verlopen volgens planning. Zo meldt het college van b. en w. in een memo aan de gemeenteraad over de stand van zaken rond de aanleg van de nieuwe sportaccommodatie voor de Bedumer voetbalclub. Halverwege 2024 moet de nieuwe accommodatie klaar zijn.

Het nieuwe kunstgrasveld, dat als hoofdveld gaat fungeren, is inmiddels klaar. Het veld wordt binnenkort feestelijk in gebruik genomen. Langs de lange zijde van het nieuwe kunstgrasveld komt de nieuwe accommodatie. Hiervoor wordt momenteel een programma van eisen opgesteld en worden de kosten en kostenverdeling in beeld gebracht. SV Bedum heeft in juni tijdens een extra ledenvergadering al besloten een deel van de nieuwbouw in eigendom te nemen: de kantine, de keuken, de bestuurskamer en de vergaderruimte. Medio oktober zijn het programma van eisen en de kostenraming klaar. De raad beslist in een vergadering in november over de benodigde financiële middelen.

De bouw van de accommodatie wordt georganiseerd via een bouwteamovereenkomst. Dit betekent dat de aannemer en architect al in een vroegtijdig stadium geselecteerd worden en nauw betrokken zijn bij de totstandkoming van het ontwerp. Dat ontwerp en de bestemmingsplanwijziging zijn medio 2023 afgerond. Daarna start de uitvoering.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.