Gemeente en scholen gaan kansenongelijkheid in Het Hogeland aanpakken

HET HOGELAND – De gemeente Het Hogeland en de schoolbesturen in de gemeente hebben de komende jaren 100.000 euro beschikbaar om kansengelijkheid voor kinderen te vergroten. Dit geld is afkomstig van het Rijk.

De gemeente Het Hogeland en de schoolbesturen hebben zich aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie (GKA). Hierin werken scholen, gemeenten en maatschappelijke partners samen aan het vergroten van kansengelijkheid.

Bij de GKA staat de verbinding tussen thuis, school en omgeving centraal. Leerlingen in het basisonderwijs worden begeleid in hun manier van werken, zelfstandigheid en weerbaarheid. Ze krijgen handvatten om binnen hun eigen mogelijkheden zich optimaal te ontwikkelen. Dit versoepelt de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs en zorgt voor een kansrijkere toekomst.

Voor de GKA-agenda breidt de gemeente de samenwerking met Kansrijke Groningers uit. Zij voeren al een aantal andere projecten uit met en voor de scholen in Het Hogeland. Kansrijke Groningers gaat voor toekomstgericht onderwijs, gelijke kansen voor alle leerlingen en een goede aansluiting op de (toekomstige) arbeidsmarkt. De scholen maken op dit moment samen met Kansrijke Groningers plannen. Later dit jaar wordt duidelijk wat er precies met dit geld gebeurt.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.