PvdA Het Hogeland bezoekt Warfhuizen

WARFHUIZEN – Afgelopen week heeft PvdA fractie van Het Hogeland een bezoek gebracht aan Warfhuizen. In het kader ´fractie vergadert op locatie´ deed de fractie dit pittoreske dorp aan. Na de fractievergadering  troffen de sociaaldemocraten in het dorpshuis de Warf een delegatie bewoners onder aanvoering van Dorpsbelangen Warfhuizen. Bewoners en fractie hebben verschillende interessante onderwerpen besproken met elkaar.

In oktober gaat de fractie van de PvdA weer ´vergaderen op locatie´. In deze maand zal de fractie het Wieshoes in Warffum bezoeken waar er gesproken gaat worden met de aanjagers en werkers van Vakland het Hogeland.

Foto: fractieleden PvdA Het Hogeland: Ronald de Haan, Janny Klei, Han Hefting en Roelf Wieringa

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !