Oud en nieuw 2022/2023: let op de aanvraag voor vuur en carbid

HET HOGELAND – “Het lijkt nog ver weg, maar voor u het weet is het alweer oud en nieuw. Wilt u iets organiseren rond de jaarwisseling, dan kan het zijn dat u een aantal zaken vóór 15 oktober 2022 met de gemeente moet regelen,” aldus het gemeentebestuur. Het gaat om carbidschieten en vreugdevuren.

Ontheffingen van het verbod op carbidschieten of voor het houden van vreugdevuren kan men tot 15 oktober 2022 aanvragen. Aan deze aanvragen zijn geen kosten verbonden. Ter bescherming van het milieu en in het belang van de openbare orde en veiligheid is het stoken van een vuur in de open lucht in de gemeente Het Hogeland verboden. Wie met de jaarwisseling legaal een vuur wil stoken moet daarvoor een ontheffing aanvragen. . Een verzoek om ontheffing voor het houden van een vreugdevuur kan tot 15 oktober 2022 met een aanvraagformulier op de website van de gemeente Het Hogeland https:// hethogeland.nl/vergunningen-en-toestemming/ ontheffing-vuur-stoken. Men dient u een plattegrond aan te leveren waarop de locatie duidelijk aangegeven is en welke coronamaatregelen (hygiëne, afstand, beheersbaarheid) u zal treffen. Als men na 15 oktober 2022 een aanvraag voor een vreugdevuur indient, betekent dit dat u geen vreugdevuur kunt organiseren.

Voor carbidschieten gelden de volgende eisen. Na zonsondergang moet het gebied voldoende verlicht zijn; degene die carbid schiet of daarbij behulpzaam is, mag niet onder invloed van alcohol of drugs zijn; er mogen geen busdeksels of soortgelijke gevaarlijke harde projectielen worden gebruikt om met behulp van carbid te worden weggeschoten; het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen van de bus waarmee geschoten wordt, moet op een dusdanige manier geschieden dat hierdoor geen schade aan mens, dier of goed wordt veroorzaakt; er mag niet in de richting van de bebouwing geschoten worden; degene die het carbidschieten verricht, moet een schriftelijke toestemming overleggen van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt. Binnen de bebouwde kom is carbidschieten  bijna het hele jaar verboden. Zonder ontheffing mag er alleen op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur geschoten worden met carbid met busjes van maximaal 1 liter. Buiten de bebouwde kom mag er met maximaal 6 bussen van maximaal 60 liter op 1 (hetzelfde) terrein, dat minstens op 100 meter afstand ligt van andermans gebouwen, worden geschoten en er moet sprake zijn van een vrij schootveld van 75 meter. Er mogen maximaal 4 personen aanwezig zijn die carbid schieten; in alle andere gevallen is een ontheffing nodig.

Uitgangspunten voor het ontheffingenbeleid zijn beperking van overlast door concentratie van carbidschieten op een beperkt aantal plaatsen voor een bepaalde tijdsduur. Een verzoek om ontheffing voor carbidschieten kunt u tot 15 oktober 2022 indienen met een aanvraagformulier carbidschieten. U vindt dit formulier op de website van de gemeente Het Hogeland, https://hethogeland.nl/vergunningenen-toestemming/ontheffing-carbidschieten. Tevens dient u een plattegrond aan te leveren waarop de locatie, schietrichting, noordpijl en afstand tot overige gebouwen duidelijk aangegeven is. Verder dient u aan te geven welke coronamaatregelen (hygiëne, afstand, beheersbaarheid) u zal treffen. Als u na 15 oktober 2022 een aanvraag om ontheffing voor carbidschieten indient, betekent dit dat u geen carbid kunt schieten. De aanvragen voor ontheffingen voor vreugdevuren en carbidschieten worden voor advies voorgelegd aan de politie en brandweer. Bij de advisering staat de veiligheid voorop.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.