College wil geld voor Tocamaheerd Uithuizen en ‘Tijd voor Toekomst’

UITHUIZEN – Het college vraagt de gemeenteraad om 2.300.000 euro beschikbaar te stellen voor het project Tocamaheerd in Uithuizen. Daarnaast vraagt het college om 1.726.800 euro beschikbaar te stellen voor het project ‘Tijd voor Toekomst’

Het bestuur van het Nationaal Programma Groningen (NPG) keurde beide projecten goed. De gemeenteraad moet de bijdragen vaststellen voordat met de uitvoering van de projecten kan worden begonnen. De herontwikkeling van Huize Tocama in Uithuizen moet de toeristische aantrekkingskracht en het onderwijsnetwerk van Noord-Groningen versterken. Stichting Tocamaheerd wil dit bereiken door in samenwerking met Museum Menkemaborg een professionele museumwinkel en expositieruimte in te richten en een kinderspeeltuin aan te leggen die ook geschikt is voor kinderen met een beperking. Verder is er een toeristisch informatiepunt voor Noord-Groningen voorzien en wordt een landschapspark met beeldentuin ingericht. Het gebouw wordt volledig gerestaureerd en krijgt een hotelfunctie. De slingertuin wordt in originele staat teruggebracht.

Het project biedt jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om beroepsopleidingen te volgen en praktijkervaring op te doen. Tijdens de bouw gaat het om jongeren die scholing volgen in restauratie. Dit gebeurt in samenwerking met het Alfa College, de Hanzehogeschool en de betrokken aannemers. Er komt een kwekerij met instructielokalen en een kas om (V)MBO-leerlingen van Terra in de groensector praktijkervaring op te laten doen. De hotelfunctie met horeca biedt leerlingen uit het (V)MBO en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om praktijk- en werkervaring op te doen.

De provincie Groningen geldt als de meest kansarme provincie van Nederland. Het hoofddoel van Tijd voor Toekomst is een kansrijke generatie Groningers op te laten groeien, zodat de jongste generatie Groningers dezelfde kansen krijgen als de kinderen in de rest van Nederland. Het Hogeland wil Tijd voor Toekomst inzetten om kinderen op basisscholen dezelfde kansen te bieden door het invoeren van een verrijkte schooldag. Dit betekent dat er extra lestijd wordt aangeboden. Er wordt dan ingezet op talentontwikkeling, welzijn, fysieke en mentale gezondheid, het voorkomen van (taal)achterstanden en het vergroten van de brede blik op de wereld.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !