Informatie-avond rond herbestemming gemeentehuis Bedum

BEDUM – Afgelopen voorjaar maakte de gemeente Het Hogeland bekend het gemeentehuis in Bedum te willen verkopen. In juni zijn de wensen van de bevolking gepeild via een website-formulier. Onlangs kondigde de gemeente aan dat geïnteresseerde partijen hun plannen voor de herbestemming nu kunnen gaan uitwerken. In de komende maanden kunnen die plannen, met daarbij een bod, worden ingediend. Elk bod wordt beoordeeld door middel van een puntensysteem. Daarbij zal de “kwaliteit” van het bod belangrijker zijn dan de “prijs.” Begin volgend jaar zal dan de gunning plaats vinden.

Zoals al eerder gemeld hebben de Stichting Sociaal Woonproject Beemstee en Stichting Cultuurcentrum Hogeland grote interesse om het gemeentehuis te herbestemmen tot Kultuurhoes annex Seniorenhuisvesting. Op hun website huisvanbedum.nl is daarover alles te lezen. In de afgelopen maanden zijn ook via deze website de steun en belangstelling van Bedumers voor deze plannen gepeild – en die blijken groot te zijn!

De twee stichtingen hebben steun gezocht en gevonden bij de Stichting Roemte. Inmiddels krijgen de plannen vorm: allerlei culturele activiteiten in het monumentale voorste deel van het gebouw, gecombineerd met verschillende varianten van woonappartementen in het  deel nieuwbouw. De stichtingen bereiden dus nu het gemotiveerde bod voor en zien in spanning uit naar het verkoopbesluit van de gemeente, dat in de komende winter verwacht wordt. Ongeacht wat dat besluit wordt willen de stichtingen nu al een informatieavond houden, voor iedereen met interesse in het gebouw, en voor gegadigden voor woonruimte daarin.

Op de informatie-avond, woensdag 2 november, 20.00 uur in De Meenschaar, wordt u bijgepraat over onder meer de plannen, de haalbaarheid daarvan en de reacties op de website huisvanbedum.nl. Er zal gelegenheid zijn om heel in het algemeen wensen en gedachten door te geven, zodat daar bij de vervolgplanning rekening mee gehouden kan worden. Dat geldt zowel voor de huisvesting als voor de cultuurparticipatie.

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !